Styrelsen for Forsyningssikkerhed starter nu op i Birkerød. Styrelsen skal i første omgang blandt andet sikre, at Danmark fortsat har den nødvendige adgang til værnemidler og kritiske ressourcer og understøtte sundhedsmyndighedernes teststrategi.

Regeringen har besluttet at oprette en ny styrelse – Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der fra i dag er i drift.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed vil i første omgang fokusere på håndteringen af COVID-19 i forhold til opbygning og styring af lagre af værnemidler, kritiske ressourcer og andet udstyr. Styrelsen skal samtidig understøtte samfundets beredskab i forhold til andre fremtidige kriser, hvor man kan forudse knaphed på kritiske ressourcer. Styrelsen skal også i den kommende tid sikre den praktiske understøttelse af udmøntningen af sundhedsmyndighedernes teststrategi i regi af Testcenter Danmark under Statens Serum Institut. Styrelsen vil tage udgangspunkt i det arbejde, som er blevet varetaget af NOST’en (den Nationale Operative Stab) under COVID-19.

Fungerende direktør for styrelsen Lisbet Zilmer-Johns udtaler:

”Jeg ser frem til at komme i gang med opgaven med at opbygge Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Vi har heldigvis et godt afsæt i form af det samarbejde, der blev etableret inden for NOST’en under COVID-19. Vi skal skabe robuste nationale lagre af værnemidler og kritiske ressourcer og fortsætte den praktiske understøttelse af den nationale teststrategi. Det er vigtigt for mig at opbygge et godt og tæt samarbejde med både sundhedsmyndigheder, øvrige beredskabsmyndigheder, regioner og kommuner samt eksterne aktører, da det er helt afgørende for, at styrelsen bliver en succes.”

Styrelsen forventes i opstartsfasen at bestå af op til 20-30 medarbejdere. Når styrelsen er i fuld drift, forventes medarbejderstaben at bestå af 60-70 medarbejdere.