Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Region Hovedstaden har i dag indgået en samarbejdsaftale om udmøntningen af EU-nødlageret af værnemidler i Danmark. Implementeringen af EU-aftalen om dansk værtskab for et af EU’s nødlagre er dermed kommet et godt skridt på vejen.

Den indgåede samarbejdsaftale skaber rammerne for et syvårigt samarbejde, der skal understøtte EU’s samlede indsats med opbygning af EU-nødlagre af værnemidler og medicoudstyr, som de europæiske lande kan trække på under den nuværende coronapandemi og kommende sundhedskriser.

Med dagens underskrifter fastlægges rammerne for, hvordan opgaverne med nødlageret i Danmark skal udmøntes mellem Region Hovedstaden og Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Lisbet Zilmer-Johns, udtaler i denne forbindelse:

”Med et EU-nødlager af værnemidler i Danmark vil EU stå stærkere i kampen mod COVID-19, hvor vi i EU-sammenhæng kan hjælpe europæiske lande, der er særligt hårdt ramt af COVID-19 og andre sundhedskriser. Region Hovedstaden har gennem hele processen været en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med at få et nødlager til Danmark, og jeg er glad for, at vi med dagens underskrevne aftale kan fortsætte samarbejdet om at implementere EU-aftalen og få EU-lageret bygget op.”

Det glæder Regionrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), at regionen sammen med styrelsen kan bringe sine erfaringer i spil og hjælpe andre EU-lande under kommende sundhedskriser:

”Det er en stor og vigtig opgave at sikre værnemidler under en pandemi, og jeg er både glad for og stolt over, at vi i Regionen skal samarbejde med Styrelsen for Forsyningssikkerhed om et EU-lager. Samtidig er det også en kæmpe anerkendelse af det hårde arbejde, som vores indkøbere, lagermedarbejdere og chauffører har påtaget sig under coronapandemien.”

EU-Kommissionen har siden efteråret 2020 indgået bevillingsaftaler med en række EU-lande om at være vært for EU-nødlagre af værnemidler og medicoudstyr. Dette som en del af indsatsen mod sundhedskriser inden for det såkaldte rescEU-samarbejde. Enkelte nødlagre er allerede operative, og øvrige er under opbygning. Det danske EU-nødlager forventes at være endeligt etableret 30. april 2021.

Fakta

  • Lageret finansieres fuldt ud af EU og etableres med baggrund i rescEU-samarbejdet, som er en central del af EU-samarbejdet om civilbeskyttelse.
  • Følgende lande har aftaler om EU-nødlagre ifm. sundhedskriser: Belgien, Danmark, Grækenland, Holland, Rumænien, Slovenien, Sverige, Tyskland og Ungarn.
  • EU-nødlageret i Danmark vil omfatte en ekstra kapacitet af værnemidler af gummihandsker, kitler, åndedrætsværn af typen FFP2 og FFP3, ansigtsvisirer og mundbind af typen II og IIR

Læs mere

Danmark har fået tildelt EU-lager i indsatsen mod COVID-19

EU-Kommissionen

Den danske EU-repræsentation i Bruxelles

Region Hovedstaden