Den samlede testkapacitet øges markant, og fra uge 9 vil det være muligt at blive testet på mere end 209 faste testcentre fordelt over hele landet.

Fra mandag i uge 9 fortsætter den gradvise genåbning af Danmark. Derfor øges den samlede testkapacitet markant, og samtidig oprettes flere lokale testcentre.

F.eks. genåbner udendørs kulturinstitutioner med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel, ligesom der vil være krav om test på ungdomsuddannelser i Nordjylland, Vestjylland og Bornholm. I samme landsdele vil gælde en kraftig opfordring om test af lærere og elever over 12 år i grundskolen.

Derudover er den generelle opfordring fra sundhedsmyndighederne, at ansatte der møder fysisk på arbejde, herunder personale i detailhandlen, lader sig teste hyppigt.

For at gøre det endnu nemmere at blive testet udrulles nu et fintmasket net af teststeder i hele Danmark.

Et samlet overblik viser, at der pr. uge 9 vil være 209 faste testcentre fordelt over hele landet, hvoraf 108 tilbyder PCR-test og 101 hurtigtest. Det betyder, at der fra uge 9 vil være en samlet kapacitet på mere end 400.000 daglige test fordelt på både PCR – og hurtigtest i Danmark.

Du kan på coronasmitte.dk få et overblik over alle faste COVID-19 testcentre i Danmark i de enkelte regioner. Der er både angivet teststeder, der tilbyder PCR – og hurtigtest. Kortløsningen viser teststederne med åbningstider og direkte link til ”Find vej” eller tidsbestilling hos coronaproever.dk.

Direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Lisbet Zilmer-Johns, udtaler:

”Der bliver ydet en enorm indsats i regionerne, kommunerne og Testcenter Danmark, som i øjeblikket arbejder på højtryk sammen med de private leverandører om hurtigt at udvide testkapaciteten over hele landet, så vi er klar til at åbne Danmark yderligere. Her i starten er der især fokus på de landsdele, hvor skolerne kan begynde at åbne fra på mandag.”

I grundskolen varetager kommunerne testning af lærere og andet personale samt elever fra 12 år. På ungdomsuddannelserne arbejdes der på at etablere testning på skolerne, og indtil testfaciliteterne er fuldt udrullet, kan skolerne benytte faste teststeder eller pop-ups tæt på institutionerne. Alene i Nord- og Vestjylland bliver der testet på 70 gymnasier og 72 efterskoler fra på mandag.

Foruden de mange nye teststeder, der etableres i den kommende tid, vil der fra uge 9 blive taget nye og mere skånsomme næsetest i brug over hele landet.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed følger udviklingen og indsamler information om faste teststeder fra de fem regioner. Foruden informationen på coronasmitte.dk om alle de faste teststeder kan der findes yderligere oplysninger om testmuligheder lokalt på de fem regioners hjemmesider. Det gælder ikke mindst områder med smitteudbrud, hvor borgerne opfordres kraftigt til at lade sig teste.