Store mængder af hurtigtest, værnemidler og håndsprit blev i løbet af påskeugen sendt ud til skoler og uddannelsesinstitutioner, så de kunne blive klar til at tage imod deres elever og studerende i et nyt set-up med superviseret selvtest. Status efter en uges skolegang er, at den store logistiske øvelse er gået over al forventning.

Da uddannelsesinstitutioner åbnede igen efter påske, var det med anbefaling eller krav om, at elever og studerende skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er under 72 timer gammel. Det betød et massivt øget behov for test. For at dette kunne lade sig gøre, blev der åbnet for, at elever og studerende på efterskoler, frie fagskoler, højskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser kunne teste sig selv under vejledning af dertil uddannede supervisorer på institutionerne. I grundskoler er det – med undtagelse af efterskoler og frie fagskoler – fortsat uddannede podere, som tester eleverne.

Forberedelsen til det nye set-up har krævet en kæmpe indsats for mange ansatte i regioner og kommuner, der har sørget for, at alt blev klart og sendt ud til hver enkelt institution. Lagermedarbejdere har i flere dage og nætter pakket hurtigtest, vejledninger, værnemidler og håndsprit til de enkelte uddannelsesinstitutioner, hvor man sammen med private leverandører skulle uddanne supervisorer samt indrette lokaler med udstyr.

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Lisbet Zilmer-Johns, siger:

“Efter mere end et år i pandemiens skygge er det fantastisk at se, hvordan udfordringerne omkring COVID-19 fortsat bliver løst gennem tæt samarbejde mellem forskellige myndigheder. Regioner, kommuner og uddannelsesinstitutioner har med kort aftræk og på trods af påskeferie stillet op for at pakke eller modtage hurtigtest, værnemidler og håndsprit, uddanne supervisorer, indrette lokaler samt etablere IT-systemer til indberetning af test, så man kan følge testindsatsen og smitteudviklingen.”

Formand i Danske Regioner, Stephanie Lose, siger:

“Der er virkelig blevet løftet i flok, når det gælder testindsatsen på vores skoler og institutioner i hele landet. Især når det kommer til indkøb og logistik, hvor jeg gerne vil rose de mange medarbejdere, der knokler på for at få det hele til at gå op, så rigtig mange danskere så hurtigt som muligt kan få en nogenlunde normal hverdag i gang igen.”

Lagermedarbejdere har til efterskoler, frie fagskoler, højskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt de videregående uddannelser bl.a.:

  • Pakket og udleveret mere end 1 mio. hurtigtests til mere end 700 uddannelsesinstitutioner i alle 98 kommuner
  • Udleveret 16.654 kartoner håndsprit a 9 liter pr. karton, svarende til 149.886 liter håndsprit

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har til opgave at koordinere mellem myndigheder og styrelser på tværs af sektorer, kommuner og regioner. I denne opgave ligger bl.a. at kunne sikre, at der er hurtigtest nok til at understøtte genåbningen, sikre en ligelig fordeling mellem sektorerne og ikke mindst at skabe et nationalt overblik over forsyningen af hurtigtest og værnemidler.

Regionerne er ansvarlige for at PCR-teste danskerne og har indgået aftaler med private leverandører om at stille hurtigtests til rådighed for danskerne. I forhold til de superviserede selvtest har regionerne stået for indkøb af testkit og værnemidler, lagerføring og distribution på tværs af landet.

Den første del af genåbningen af uddannelsesinstitutioner med superviseret selvtest, som har inkluderet efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler og folkehøjskoler m.fl. er nu vel gennemført. Nu ser vi frem til, at de videregående uddannelser åbner op for muligheden for superviseret selvtest. Her er de sidste forberedelser i gang, så de er klar inden den 21. april. Superviseret selvtest og test på folkeskolerne er et supplement til det fintmaskede testnet med over 550 teststeder, hvor man som borger kan gå ind på coronasmitte.dk og finde det teststed (PCR og hurtigtest), der er tættest på.