I går var direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), samt repræsentationschefen for EU-Kommissionen i Danmark Stina Soewarta på besøg på det nyåbnede EU-nødlager af værnemidler i Danmark. Nødlageret er etableret på rekordtid og er blandt de første af ti nødlagre i Europa, der står klar til at hjælpe lande hårdt ramt af COVID-19.

Millioner af kitler står pakket og klar i Greve, og i den kommende tid kommer yderligere millioner af andre værnemidler til lageret i Greve, der alle er essentielle i håndteringen af coronapandemien.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har i tæt samarbejde med Region Hovedstaden fået etableret nødlageret, hvor Region Hovedstaden skal stå for driften de kommende syv år.

Nødlagrene er under EU-Kommissionens råderet, hvor europæiske lande, som er stærkt udfordret af sundhedskriser, herunder COVID-19, kan anmode om hjælp gennem EU’s katastrofekoordinationscenter (ERCC) i Bruxelles. Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal bl.a. sørge for hurtig afsendelse af værnemidlerne til modtagerlandet på anmodning fra ERCC i samarbejde med en transportleverandør. Allerede i dag har Italien, Litauen, Frankrig, Kroatien, Tjekkiet, Spanien samt Nord-Makedonien og Serbien modtaget værnemidler fra EU-nødlagre. 

Direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns siger:

”Helt fra starten af pandemien var det tydeligt at se, at alle europæiske lande manglede værnemidler. Et robust EU-lager med værnemidler i Danmark løfter derfor en vigtig opgave, så vi internt i Europa kan hjælpe hinanden, når vi rammes af en pandemi som COVID-19. Sammen med Region Hovedstaden har vi på rekordtid fået lageret klar, og vi kan nu sende millioner af værnemidler afsted. Det er et kæmpe skridt fremad for forsyningssikkerheden, i forhold til den kritiske situation vi stod i sidste forår.”

Regionsrådsformand i Regions Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen siger:

”Indkøb og fordeling af værnemidler har aldrig været vigtigere for vores ansatte og borgerne. Forsyningssikkerhed er kodeord. Derfor er jeg både glad og stolt over det store arbejde, vi i Region Hovedstaden har lavet sammen med Styrelsen for Forsyningssikkerhed. At vi er nået hertil på den korte tid, er samtidig en kæmpe anerkendelse – både af vores fagligt dygtige indkøbere, lagermedarbejdere og administrative stabe, som har knoklet for at gøre det her til virkelighed, og af det velfungerende samarbejde, vi har med styrelsen.”

Danmark har modtaget en stor EU-bevilling til at holde værtskab for EU-nødlageret for en syvårig periode frem til august 2027. EU-nødlagrene omfatter forskellige værnemidler, hvor lageret i Danmark vil indeholde 6,3 mio. stk. beskyttelseskitler, 1,1 mio. stk. åndedrætsværn, 3,3 mio. stk. ansigtsvisirer, 28,9 mio. stk. mundbind og ca. 100 mio. stk. beskyttelseshandsker.

De operative nødlagre ligger i Rumænien, Tyskland, Grækenland, Belgien og Danmark. De øvrige lagre, der er under etablering, er placeret i Ungarn, Slovenien, Holland, Sverige og endnu et i Tyskland.

Læs mere

Læs mere om EU-Kommissionens arbejde med EU-lagrene
Læs mere om Region Hovedstaden


Fakta om EU’s nødlagre

Hvordan fungerer rescEU-samarbejdet om nødlagrene?

  • Anmodninger til EU’s nødlagre af værnemidler sker gennem EU-Kommissionens katastrofekoordinationscenter (ERCC) i Bruxelles.
  • EU-nødlagrene er 100% finansierede af EU-midler.
  • Inden EU-nødlagrene kan anvendes skal det berørte land først udtømme mulighederne for bilateral assistance. 
  • Kun de deltagende lande og internationale organisationer kan modtage værnemidler fra EU-nødlagrene.
  • Tredjelande kan kun modtage fra EU-nødlagrene ved særskilt beslutning i EU’s Ministerråd (beslutning blandt medlemslandene og EU-Kommissionen), som hidtil ikke er sket. Et kriterium for assistance vil bl.a. være, at mange europæiske borgere er berørt af krisen i det pågældende tredjeland.
  • De deltagende lande i rescEU-samarbejde er EU’s 27 medlemslande, Norge, Island, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet samt internationale organisationer.
  • Nødlagrene indeholder værnemidler og medicoudstyr til håndtering af sundhedskriser fx COVID-19 og ebola.
  • Nødlagrene har allerede været aktiveret flere gange siden de første nødlagre blev etableret i 2020.
  • Langt hovedparten af hjælp med værnemidler sker bilateralt mellem de europæiske lande og til tredjelande.