De danske lagre med handsker, masker og andre værnemidler er godt fyldt op. Lagerbeholdningen er faktisk større, end den behøver at være, også selvom smitten har været stigende. Derfor går Styrelsen for Forsyningssikkerhed, regionerne og kommunerne i gang med at nedjustere lagrene til et niveau, hvor de både er bæredygtige og fortsat er robuste til fremtidige kriser.

Under smittespredningen af COVID-19 blev det tidligt klart, at Danmark ikke havde de nødvendige lagre af værnemidler at trække på. Fra at stå i en situation, hvor vi manglede værnemidler, har Danmark på kort tid og i et tæt samarbejde på tværs af mange sektorer opbygget robuste lagre af værnemidler.

Det reelle forbrug af værnemidler har dog vist sig at være mindre, end man havde frygtet. Myndighederne vurderer derfor, at lagrene kan nedjusteres selv under den stigende smitte, som vi har set denne vinter.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed går nu i gang med at nedbringe lagrene i et samarbejde med kommuner og regioner samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns siger:

”Vi står et helt andet sted, end vi gjorde, da vores samfund i foråret 2020 blev ramt af COVID-19. Lagrene er fulde af værnemidler, og vi har et veletableret samarbejde med regioner og kommuner, som gang på gang under denne epidemi har vist sin styrke.

Men i dag kan vi se, at vi stadig kan sikre værnemidler til frontpersonale i vores sundheds- og ældrepleje uden helt så store lagre. Derfor går vi nu sammen med regioner og kommuner i gang med at afklare, hvordan vi bedst muligt nedbringer lagrene.”

De nuværende lagre skal ligesom i dag fortsat kunne dække behovet for værnemidler i 6 måneder. Til forskel fra tidligere – hvor forbruget blev beregnet ud fra et teoretisk estimat – beregnes forbruget nu på baggrund af erfaringerne med det reelle forbrug af værnemidler under pandemien.

Det vil variere, hvor meget beholdningen af hver enkelt type af værnemiddel skal nedjusteres. F.eks. skal antallet af handsker og kitler omtrent halveres, mens lageret af visirer skal nedbringes med cirka en tredjedel.  Lagrene vil først og fremmest blive nedbragt ved, at regioner og kommuner aftager så meget som muligt til forbrug i sundheds- og ældreplejen. Herudover forventes det, at en del af værnemidlerne vil blive solgt til eksterne parter eller doneret til lande med behov. I sidste ende vil nogle af værnemidlerne skulle kasseres, hvis lagrene ikke når at blive nedbragt, før holdbarheden udløber.

Nedbringelsen af lagrene vil pågå over de kommende år.

Fakta om lagrene med værnemidler:

Regeringen besluttede i april 2020 at opbygge robuste lagre af kritiske værnemidler til mindst 6 måneders forbrug. Forbruget blev estimeret med inspiration fra situationen i andre lande i opstarten af pandemien, hvor situationen var voldsomt presset. Der blev samtidig identificeret otte varegrupper, herunder eksempelvis håndsprit, mundbind og handsker, der vurderedes særligt kritiske i forbindelse med pandemien.

Med beslutningen om at nedjustere lagrene vil der fortsat være et lager af værnemidler til 6 måneders forbrug – dog nu baseret på den viden, vi har i dag om det reelle forbrug under en pandemi.

På lagrene opmagasineres en række forskellige værnemidler. Vi har på nuværende tidspunkt bl.a. følgende på lager:

  • Over 1,6 mia. handsker
  • Over 220 mio. mundbind
  • Over 27 mio. kitler
  • Over 6 mio. liter håndsprit