Testaktiviteten i samfundet har været nedadgående de seneste par uger. Derfor indfører myndighederne en model for nedskalering af PCR-kapaciteten, som tager udgangspunkt i det faktiske forbrug af PCR-test. På den baggrund bliver PCR-kapaciteten i samfundssporet nu skaleret ned til 140.000 test om dagen.

Langt de fleste coronarestriktioner er væk, coronapasset er stort set udfaset, og testanbefalingerne har ændret sig. Så selvom smitten stadig er høj, er der ikke så stort et behov for test som tidligere.  

Derfor indfører myndighederne nu en model for nedskalering af PCR-test, som baserer sig på det faktiske forbrug af PCR-test. Modellen gør det nemmere at vide, hvornår der skrues ned for testkapaciteten, da modellen tager udgangspunkt i efterspørgslen på PCR-test.

Den seneste uge er der i gennemsnit udført under 100.000 PCR-test om dagen i det landsdækkende net af teststeder. Derfor nedskalerer myndighederne kapaciteten fra 200.000 til 140.000 daglige PCR-test.

PCR-kapaciteten i sundhedssporet, som f.eks. benyttes til indlagte eller ansatte i sundhedsvæsenet, vil forblive uændret.

Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum siger:

”Vi ser allerede nu, at smitten er begyndt at falde i de områder, hvor der tidligere var mest smitte. Den udvikling forventer vi fortsætter som følge af stigende immunitet og sæsoneffekt. Derfor bliver der formodentligt brug for færre tests i løbet af foråret.”

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns siger:

”Vi er inde i en udvikling med et faldende behov for coronatest, og den nye model gør det nemmere at vide, hvornår der skrues ned for PCR-kapaciteten. Lige nu går vi heldigvis forventeligt mod lysere tider, men vi holder øje med udviklingen i epidemien, især hen mod efteråret og vinteren.”

I takt med, at testkapaciteten nedskaleres, vil antallet af teststeder reduceres, således at der ikke længere garanteres et PCR-teststed i alle kommuner. Regionerne vil dog ved implementeringen af nedskaleringen af PCR-testkapaciteten i videst muligt omfang tage hensyn til geografisk spredning af testcentrene, herunder at der fortsat er placeret et testcenter tæt på lufthavnene. 

Regeringen har tidligere besluttet, at hurtigteststederne lukker senest den 6. marts 2022.

På coronasmitte.dk kan du læse myndighedernes testanbefalinger.

Fakta:

Regeringen har fået rådgivning fra Den Faglige Referencegruppe til brug for regeringens fremtidige teststrategi. Nedskaleringen sker bl.a. i lyset af den nye situation, hvor corona ikke længere vurderes at være en samfundskritisk sygdom, og behovet for en stor testkapacitet derfor er faldende. Der vurderes dog at være behov for et beredskab på testkapacitet, der kan skaleres op afhængig af epidemiens udvikling. Læs hele referencegruppens vurdering på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Model for nedskalering af PCR-testkapaciteten

Trin 1Den nuværende kapacitet på 200.000 daglige PCR-test.
Trin 2Såfremt testaktiviteten i gns. for de seneste syv dage er under 140.000 daglige PCR-test, kan trin 2 iværksættes, og der nedskaleres til en kapacitet på 180.000 daglige PCR-test.
Trin 3Såfremt testaktiviteten i gns. for de seneste syv dage er under 100.000 daglige PCR-test, kan trin 3 iværksættes, og der nedskaleres til en kapacitet på 140.000 daglige PCR-test.
Trin 4Såfremt testaktiviteten i gns. for de seneste syv dage er under 60.000 daglige PCR-test, kan trin 4 iværksættes, og der nedskaleres til en kapacitet på 100.000 daglige PCR-test.
Trin 5Såfremt testaktiviteten i gns. for de seneste syv dage er under 20.000 daglige PCR-test, kan trin 5 iværksættes, og der nedskaleres til en kapacitet på 40.000 daglige PCR-test.

I den seneste uge er der i gennemsnit udført ca. 68.000 PCR-test om dagen i det landsdækkende net af teststeder.