Testaktiviteten er faldende, og derfor nedjusterer myndighederne PCR-testkapaciteten. Fra i dag er der en daglig kapacitet på 20.000 PCR-test.

Smitten i samfundet er faldende, og testanbefalingerne er de seneste måneder blevet lempet markant. Dette har medført et kraftigt fald i testaktiviteten, og den seneste uge er der i gennemsnit foretaget ca. 5.000 test om dagen. Det er derfor besluttet at nedjustere den daglige PCR-testkapacitet fra 40.000 til 20.000 daglige test, indtil regeringen senere på året præsenterer en Covid-19-teststrategi for 2022 og vinter 2022/23, der bl.a. definerer den fremadrettede testkapacitet.

Nedskaleringen forventes at medføre en yderligere reduktion i antallet af teststeder, ligesom åbningstiderne forventes tilpasset i landets testcentre. Tilpasningerne vil ske løbende.

Myndighederne har nedskaleret PCR-testkapaciteten ad flere omgange i løbet af foråret med baggrund i en trinvis nedskaleringsmodel. Fra slut februar frem til start april 2022 er kapaciteten løbende nedskaleret fra en daglig kapacitet på 200.000 test til en daglig kapacitet på 40.000 daglige test – og nu nedskaleres der yderligere til 20.000 daglige test.

coronasmitte.dk kan man se myndighedernes testanbefalinger.

Fakta:

  • PCR-kapaciteten blev senest nedskaleret fra 100.000 til 40.000 daglige test d. 4. april 2022.
  • Den 16. maj 2022 nedskaleres kapaciteten til 20.000 daglige test.
  • PCR-kapaciteten i sundhedssporet vil forblive uændret.

Den seneste uge er der i gennemsnit testet ca. 5.000 dagligt i samfundssporet.