Styrelsen for Forsyningssikkerhed har afsendt 1,7 millioner mundbind fra EU’s nødlager med værnemidler i Danmark, efter Ukraine har anmodet om bistand gennem EU-Kommissionen.

EU donerer 1,7 millioner mundbind fra EU-nødlageret i Danmark, og to lastbiler satte i dag kurs fra lageret i Greve mod et samlingspunkt i Polen, hvorfra værnemidlerne videredistribueres til Ukraine.

Nødlageret i Danmark er ét blandt EU’s nuværende 10 EU-nødlagre i Europa, der står klar til at hjælpe kriseberørte lande med værnemidler og medicinsk udstyr. De ti EU-nødlagre har siden 2020 afsendt assistance mere end 40 gange, primært under Covid-19 pandemien i 2020 og i starten af 2021.

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns siger:

“EU’s nødlagre viser igen deres værdi, siden de første nødlagre blev etableret i 2020. Vi har i dag sammen med Region Hovedstaden og Beredskabsstyrelsen sendt 1,7 millioner mundbind afsted til Ukraine. Afsendelsen fra EU-nødlageret i Danmark viser, at vi er med til, at EU bedre kan sikre forsyningssikkerhed og hjælpe lande i nød. Nu hjælper vi med at sikre, at Ukraine hurtigst muligt modtager de værnemidler, de har brug for, og vi står klar til at sende flere værnemidler afsted, hvis EU-Kommissionen beder om dette.”

De afsendte mundbind af type IIR anvendes bl.a. af hospitaler og indsatspersonel, og er én ud af fem typer af værnemidler på EU-nødlageret i Danmark.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed varetager sammen med Region Hovedstaden opgaven med EU-nødlageret frem til august 2027. Beredskabsstyrelsen bistår med akut afsendelse af værnemidlerne, når EU-Kommissionen sender en anmodning.

Fakta om EU’s nødlagre

  • Det 10.000 m2 store EU-nødlager ligger i Greve og forvaltes af Region Hovedstaden, hvor akut distribution sker i tæt samarbejde med Beredskabsstyrelsen.
  • Ved fuld lagerbeholdning indeholder EU-nødlageret 6,3 mio. beskyttelseskitler, 28,9 mio. mundbind, 3,3 mio. ansigtsvisirer, 1,1 mio. åndedrætsværn og 193 mio. beskyttelseshandsker.
  • Anmodninger til EU’s nødlagre af værnemidler og medicinsk udstyr sker gennem EU-Kommissionens katastrofekoordinationscenter (ERCC) i Bruxelles.
  • EU-nødlagrene finansieres fuldt ud af EU-midler.
  • EU-nødlageret i Danmark stod klar til afsendelse i maj 2021, og er ét af EU’s nuværende ti EU-nødlagre, som er placeret i forskellige EU-lande. 
  • De ti EU-nødlagre ligger i Rumænien, Tyskland, Grækenland, Belgien, Ungarn, Slovenien, Holland, Sverige, Tyskland, Kroatien og Danmark.
  • Nødlagrene indeholder forskellige værnemidler og medicinsk udstyr til håndtering af primært sundhedskriser, fx COVID-19 og ebola.
  • Langt hovedparten af hjælp med værnemidler sker bilateralt mellem de europæiske lande og til tredjelande. Hvis den bilaterale assistance ikke er muligt, anvendes EU’s nødlagre.