Kapaciteten for PCR-test i samfundssporet nedskaleres til 10.000 daglige test.

På baggrund af den lave testaktivitet nedjusterer myndighederne kapaciteten for PCR-test til 10.000 daglige test. Ændringen træder i kraft mandag den 15. august.

Nedjusteringen sker inden for rammerne af regeringens covid-19 teststrategi for 2022 og 1. kvartal 2023. I tilfælde af at testaktiviteten stiger, kan myndighederne med kort varsel opskalere PCR-testkapaciteten.

Fra mandag den 15. august 2022 overtager Sundhedsministeriet ansvaret for alle opgaver i relation til covid-19-testindsatsen.

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Lisbet Zilmer-Johns, siger:

”I forlængelse af regeringens teststrategi nedjusterer vi kapaciteten. Hvis det bliver nødvendigt, kan der hurtigt skrues op igen. Vi vil samtidigt bruge lejligheden til at takke regionerne og andre involverede i testindsatsen for det rigtigt gode samarbejde.”

På Justitsministeriets hjemmeside kan man læse mere om overdragelsen af ansvaret for hele testindsatsen til Sundhedsministeriet.

Den seneste uge er der i gennemsnit foretaget ca. 4.900 PCR-test om dagen i samfundssporet.

Læs regeringens Covid-19 teststrategi for 2022 og 1. kvartal 2023

Læs Strategi for håndtering af Covid-19 frem til foråret 2023

Fakta

  • Den daglige testkapacitet nedjusteres fra 20.000 til 10.000 daglige PCR-test i forlængelse af regeringens covid-19 teststrategi.
  • Sundhedsministeriet overtager ansvaret for hele covid-19-testindsatsen fra mandag den 15. august 2022.
  • Det vil fortsat være muligt at få en PCR-test på et af landets testcentre. Derudover findes også private testtilbud, og selvtest kan købes i detailhandlen.
  • Adresser og åbningstider for testcentrene opdateres løbende på coronasmitte.dk.