En ny læringsopsamling fra covid-19 viser, at forsyningssikkerhed er en af de afgørende faktorer for, at samfundet kan fungere i kriser. Derfor skal forsyningssikkerhed tænkes ind i det offentliges indkøb, så Danmark står stærkere til fremtidige kriser.

Covid-19 og efterfølgende krigen i Ukraine har gjort det klart, at forsyningskriser kan ramme både Danmark og resten af verden. Myndighederne skal have mere fokus på at få stærke forsyningskæder, og afdække hvilke varer og ressourcer, der er afgørende for, at samfundets vigtigste funktioner kan fungere. Derudover skal myndighederne sikre, at de kan få de nødvendige leverancer – både til hverdag og i en krisesituation. Samtidigt bør myndighederne reflektere over selve strukturen omkring indkøb og hvem der træffer beslutningerne.

De vigtigste anbefalinger fra læringsopsamlingen er:

  1. Der skal fokus på forsyningssikkerhed i forbindelse med offentlige indkøb – de konkrete muligheder er mange.
  2. Der skal være styr på data – både for varer på vej ind, varer på lager og varer på vej ud.
  3. Man bør tænke over beslutningsstrukturen – hvem skal træffe beslutningerne under krisen, og hvordan vender man tilbage til det normale, når krisen er slut.

Læringsopsamlingen hænger sammen med strategi for forsyningssikkerhed. Strategien sætter rammen for, hvordan myndigheder med ansvar for landets vigtigste funktioner kan arbejde med at styrke deres forsyningssikkerhed.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed udgav medio september Danmarks første strategi for forsyningssikkerhed. Strategien peger på, at der skal udarbejdes en vejledning om anvendelse af forsyningssikkerhed som hensyn ved offentlige udbud. Der skal ligeledes udarbejdes en vejledning om indkøb i ekstraordinære situationer.  Læringsopsamlingen er et bidrag til myndighedernes arbejde med disse vejledninger.

Læs hele læringsopsamlingen her.