Et solidt samarbejde mellem myndighederne og det private erhvervsliv er essentielt, hvis Danmark skal være bedre forberedt på nye forsyningskriser, hvor vores adgang til vigtige varer bliver udfordret. Nu tager Styrelsen for Forsyningssikkerhed derfor hul på et styrket samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv i et nyt Erhvervsforum for forsyningssikkerhed.  

De seneste års store globale kriser har vist os, at vores samfund er sårbart, for Danmarks sikkerhed hænger sammen med forsyningssikkerhed. Det er vigtigt, at vores samfund kan fungere – også når en krise sætter ind.  

Et af kerneelementerne i styrelsens nye strategi for forsyningssikkerhed er et stærkt samarbejde med erhvervslivet. Et nyt Erhvervsforum for forsyningssikkerhed sætter nu rammerne for samarbejdet, hvor parterne både kan drøfte generelle udfordringer med forsyningssikkerhed og spørgsmål om konkrete mangelvarer forskellige steder i samfundet.     

Fungerende direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Henrik Findahl Brodersen siger:

”Under store kriser som covid og Ukraine stod det krystalklart, hvor vigtigt samarbejdet mellem det private erhvervsliv og det offentlige er. Et stærkt samarbejde både før, under og efter en krise er afgørende. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået skabt en struktur for en fortsat god dialog, som begge parter kan bidrage til og nyde godt af. Alt sammen for at gøre Danmark mere robust over for fremtidige forsyningskriser.”

Branchedirektør i Dansk Industri Jakob Scharff siger:

”Som erhvervsliv kan vi være stolte af den beredthed, vi udviste under coronakrisen, hvor vi var frontløbere i den kreative problemknusning, der var brug for. Uden et tæt samarbejde mellem den offentlige og private var vi aldrig kommet nogenlunde tørskoede gennem pandemien. En ting er sikkert, vi kommer før eller siden til at stå i en ny krise. Derfor gælder det om at holde fast i dialogen, så vi er bedre forberedt til den næste krise. Forsyningssikkerhed er rykket direkte ind på direktionsgangen i virksomhederne, og det er vigtigt, at vi har en ramme, hvor vi kan bringe virksomhedernes viden i spil, så vi er bedst forberedt, og træffer de rigtige beslutninger.”

Vicedirektør i Dansk Erhverv Henrik Hyltoft siger:

”De private virksomheder havde en helt afgørende rolle i opretholdelsen af forsyningssikkerheden under Corona og kom med en række innovative løsninger til opretholdelsen af et velfungerende samfund i en krisesituation.  Det er vigtigt at de private virksomheders erfaringer med krisehåndtering og risikostyring bliver koordineret tæt med myndigheder og den offentlige sektor så Danmark står stærkt rustet til fremtidige kriser. Derfor deltager Dansk Erhverv gerne i dette vigtige arbejde.”

Medlemmerne i Erhvervsforummet er Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Forummet kan blandt andet inddrage erfaringer fra danske virksomheder med større, globale logistiknetværk, som har lokalkendskab og erfaringer med at sikre forsyninger på verdensplan.

Fakta:

Læs Strategi for forsyningssikkerhed her.

Læs kommissoriet for Erhvervsforummet her.