De seneste års komplekse kriser så som covid-19 og krigen i Ukraine har vist, at forsyningssikkerhed hænger sammen med Danmarks generelle sikkerhed. I dag mødtes Styrelsen for Forsyningssikkerhed med 11 myndigheder for at dele erfaringer og nyeste viden om udfordringer med at sikre forsyninger af kritiske ressourcer rundt om i det danske samfund.

For at det danske samfund  kan fungere, er der brug for en lang række kritiske ressourcer. Det gælder lige fra medicin og fødevare til elforsyning og internet. Derfor skal myndigheder med ansvar for samfundets vigtige funktioner være bevidste om eventuelle sårbarheder i deres forsyningskæder, og de skal gøre deres område mere robust. 

For første gang var Styrelsen for Forsyningssikkerhed i dag vært for Myndighedsforum for forsyningssikkerhed. Her deler parterne viden om bl.a. konkrete udfordringer, strategiske afhængigheder, kritiske ressourcer eller sårbarhedsanalyser.  

Fg. Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed siger: 

”Vi arbejder for at gøre det offentlige Danmark modstandsdygtigt over for kommende forsyningskriser. Det gør vi ved at dele viden og tilbyde rådgivning og værktøjer, der skaber værdi og styrker forsyningssikkerheden for den enkelte myndighed såvel som Danmark som helhed. Derfor glæder det mig, at vi i dag tager hul på arbejdet i forummet mellem 11 danske myndigheder. For kun gennem et stærkt samarbejde kan vi forberede os på at modstå de næste kriser.”

De 11 deltagende myndigheder er: Beredskabsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet/ Den nationale operative stab, Lægemiddelstyrelsen og Miljøstyrelsen. 

Styrelsen har parrallet for nyligt også nedsat et Erhvervsforum, som skal sikre et tæt samarbejdes med erhvervslivet. 

Læs Strategi for forsyningssikkerhed her.

Læs nyheden om Erhvervsforum for Forsyningssikkerhed.