Flere end 10.000 myndigheder og virksomheder har fået brev fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed, som netop har skudt en landsdækkende undersøgelse i gang. Målet er at få indsamlet viden, som skal danne grobund for arbejdet med at sikre, at vigtige områder i samfundet ikke oplever at mangle varer og ressourcer under en kommende krise. Forsyningskæderne af varer til vores samfund skal være robuste.

Landbrug, elforsyning og sundhedsvæsnet og alle de andre vigtige områder i vores samfund skal kunne fungere, også under kriser. Derfor arbejder Styrelsen for Forsyningssikkerhed på at styrke forsyningssikkerheden på tværs af sektorer. Konflikter, klimaforandringer eller ændrede forbrugsvaner kan f.eks. påvirke, hvor nemt det er at købe og få leveret varer og produkter, så vores samfund kan køre rundt.

Regeringen ønsker, at det danske samfund skal gøres mere robust i mødet med fremtidens trusler. Det fremgår af Strategi for Forsyningssikkerhed.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed er nu gået i gang med en omfattende undersøgelse for at afdække, hvordan forsyningssikkerheden til de vigtigste funktioner i det danske samfund opleves og udfordres, samt hvordan der arbejdes med at styrke forsyningssikkerheden. Modtagere af spørgeskemaet er bl.a. ministerier, styrelser, regioner og kommuner, andre offentlige organisationer og virksomheder som spiller en rolle i forhold til opretholdelsen af samfundsvigtige funktioner.

Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte os på: sfos@sfos.dk

Læs Strategi for forsyningssikkerhed her