Styrelsen for Forsyningssikkerhed har afdækket, at der stadig kan være udfordringer med at skaffe tre typer værnemidler. Danmarks beredskabslager og virksomheders tiltag stiller os dog et bedre sted.

Mundbind, sprit, viserer og andre slags værnemidler var afgørende for bekæmpelsen af covid-19-pandemien. Da verdensmarkedet for værnemidler samtidigt brød sammen i starten af 2020, blev det problematisk at få varerne hjem. I dag har Danmark blandt andet et beredskabslager af værnemidler, som gør, at vi er bedre rustet til fremtiden.

Hvordan ser verdensmarkedet så ud for værnemidler i dag? Analysen konkluderer, at Danmark er særligt afhængige af at kunne importere tre ud af syv af de undersøgte værnemiddelskategorier. Undersøgelseshandsker er kritiske, og FFP3-masker og visirer er delvist kritiske.

Kriterierne for om værnemidlerne er importafhængige er:

  1. i hvor høj grad importen er koncentreret til tredjelande (lande udenfor EU/EØS)
  2. mængde af import fra tredjelande
  3. muligheder for at sprede importen blandt flere lande

Under covid-19-pandemien kunne man konstatere, at Danmark var afhængig af forsyning af værnemidler fra særligt asiatiske lande. Det billede gælder fortsat. Asien dominerer stadigvæk markedet for hovedparten af værnemidlerne.

Analysens markedsundersøgelse indikerer dog, at producenter og distributører i Europa har iværksat tiltag for at afhjælpe potentielle forsyningsudfordringer. Tiltag såsom produktion tættere på Danmark og mulighed for at benytte alternative leverandører.

Analysen tager udgangspunkt i dansk importdata og globale handelsdata. Derudover har styrelsen foretaget en markedsundersøgelse hos danske værnemiddelsaktører. Analysen undersøger de samme kategorier af værnemidler, som der er på det danske beredskabslager ved regionerne.

Du kan læse hele analysen under Analyser | Styrelsen for Forsyningssikkerhed (sfos.dk)

Baggrund

Styrelsen for Forsyningsikkerhed udarbejder analyser i tæt samarbejde med statslige myndigheder og andre relevante aktører. Analyserne tager udgangspunkt i de samfundsvigtige funktioner, det vil sige de aktiviteter, varer og tjenesteydelser, som er grundlaget for at samfundet hænger sammen.

Styrelsen gennemfører følgende typer analyser:

  • Analyser af strategiske afhængigheder, som for eksempel afhængigheder af import fra andre lande i forhold til specifikke varegrupper eller kategorier.
  • Tværgående sårbarhedsanalyser af reelle eller potentielle mangler af forsyninger på tværs af samfundets vigtige funktioner.

Scenarieanalyser med udgangspunkt i en eller flere fremtidige udviklinger eller tilstande, såsom tørke eller oversvømmelser.