Vi styrker Danmarks forsyningssikkerhed. I samarbejde med andre aktører forebygger vi mangel på kritiske ressourcer i samfundet.

Om os

Styrelsen for Forsyningssikkerhed understøtter samfundets beredskab og krisestyring ved at forebygge og håndtere fremtidige forsyningskriser.

Vi rådgiver de statslige myndigheder for at sikre robuste forsyningskæder af kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner.

Vores arbejde løses i tæt samarbejde med særligt beredskabsmyndighederne, ligesom vi er i tæt dialog med det private erhvervsliv.

Nyheder