Der forventes et øget pres på testkapaciteten i påsken og særligt op til genåbning d. 6. april, hvor samfundet åbner mere op. Udnyt derfor hele åbningstiden i testcentrene og gør brug af alle ugens dage.

Der er allerede etableret et fintmasket net af teststeder fordelt på alle landets kommuner. Samlet kan der aktuelt foretages ca. 400.000 …

Læs mere

En massiv indsats for at få flere, faste teststeder har nu udmøntet sig i et fintmasket net med over 400 faste teststeder udover hele landet. Alle landets kommuner har nu mindst et teststed. Teststederne kan findes på coronasmitte.dk, der løbende opdateres med nye teststeder.

Som en del af regeringens teststrategi er der de seneste uger gjort …

Læs mere

Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Beredskabsstyrelsen har i dag indgået en aftale om at udvikle og styrke det strategiske samarbejde mellem de to styrelser. Aftalen skal blandt andet sikre udveksling af viden og erfaringer og danne rammen for et operativt samarbejde.

Aftalen mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Beredskabsstyrelsen etablerer rammerne for det fremtidige samarbejde. Det tætte samarbejde …

Læs mere