Erfaringerne fra COVID-19 er basis for det fremtidige arbejde med at sikre forsyninger af værnemidler og kritiske ressourcer i de kommende mange år. Derfor havde Styrelsen for Forsyningssikkerhed inviteret til webinar med en stribe eksperter.

Webinaret blev afholdt onsdag d. 19. maj i Eigtveds Pakhus. Her blev bl.a. drøftet den akutte mangel på værnemidler i …

Læs mere