Ligestillingspolitik

Styrelsen for Forsyningssikkerhed arbejder for at opnå ligestilling mellem kønnene og sikre, at alle ansatte behandles ens og har lige muligheder uanset køn, identitet, seksualitet, etnicitet, alder, religion og livsopfattelse.

Styrelsens ligestillingspolitik fokuserer på at give kvinder og mænd lige muligheder med hensyn til løn, beskæftigelse, arbejdsvilkår samt faglig og personlig udvikling.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed evaluerer ligestilling hvert år og udarbejder en ligestillingsredegørelse hvert tredje år.