Danmark har fået tildelt EU-lager i indsatsen mod COVID-19

23-11-2020

EU-Kommissionen har i løbet af efteråret indgået aftaler med en række EU-lande, herunder Danmark, om at være vært for EU-nødlagre af værnemidler i indsatsen mod COVID-19 krisen. Formålet med disse EU-lagre er, at hvis et europæisk lands sundhedsberedskab kommer under pres og landets egne nationale lagre af værnemidler udfordres, kan landet trække på EU-nødlageret.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS), under Justitsministeriet, har indgået aftalen med EU-Kommissionen om etableringen af EU-nødlageret i rammen af det såkaldte rescEU-samarbejde. Aftalen betyder i praksis, at Danmark skal etablere, indkøbe og varetage driften af lageret af værnemidler i op til syv år, som finansieres af EU-midler. Udmøntningen af aftalen er påbegyndt og vil ske i et tæt samarbejde med Region Hovedstaden, der har praktiske og logistiske erfaringer fra eksisterende nationale lagre af værnemidler.

EU-nødlageret i Danmark vil omfatte en ekstra kapacitet af værnemidler af handsker, kitler, åndedrætsværn, ansigtsvisirer og mundbind, der har vist sig essentielle i håndteringen af COVID-19.

Direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns udtaler i denne forbindelse; 

COVID-19 har vist, at vi i EU er nødt til at samarbejde om at opbygge fælles lagre, så vi er i stand til at udvise solidaritet og hjælpe hinanden, når vi rammes af sundhedskriser som COVID-19. Vi er meget tilfredse med den tillid, EU-Kommissionen har udvist os med tildelingen af EU-lageret, som vi er klar til at løse og vil etablere hurtigst muligt i tæt samarbejde med Region Hovedstaden.

 EU flag

 

Værnemiddel Antal
Åndedrætsværn (FFP2 og FFP3) 1,125 mio. stk.
Ansigtsvisir 3,3 mio. stk.
Mundbind (Type II og IIR)  28,9 mio. stk.
Handsker  311 mio. stk.
Kitler  6,3 mio. stk.

De fem aftalte værnemidler, som skal lagerføres på EU-nødlagret i Danmark.

 

Eventuelle henvendelser kan ske til Styrelsen for Forsyningssikkerhed, chefkonsulent Simon Søborg Agger på 53 56 83 85.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed

EU-Kommissionen

Justitsministeriet

Den danske EU-Repræsentation i Bruxelles

Region Hovedstaden