Mission & vision

Mission

SFOS styrker Danmarks forsyningssikkerhed. I samarbejde med andre aktører forebygger vi mangel på kritiske ressourcer i samfundet. Under forsyningskriser er vi et udførende led i en effektiv krisestyring.

Vision

 • Vi vil bidrage til trygheden i det danske samfund ved at medvirke til at mindske påvirkningerne fra fremtidige forsyningskriser.
 • Vi vil sikre samfundets forsyninger af kritiske ressourcer gennem robuste og bæredygtige forsyningskæder.
 • Med udgangspunkt i den nyeste viden og den internationale udvikling skaber vi rammerne for et tværgående forsyningssamarbejde med offentlige og private aktører.

Strategiske pejlemærker

 • Vi har overblik over potentielle forsyningsudfordringer på tværs af sektorer
 • Vi videndeler gennem proaktivt samarbejde og dialog med statslige myndigheder og private
  aktører
 • Vi rådgiver statslige myndigheder om arbejdet med at robustgøre forsyningskæder for kritiske ressourcer til samfundsvigtige funktioner
 • Vi understøtter den centrale beredskabs- og krisestyring i relation til problemstillinger vedr.
  forsyningssikkerhed

Organisation

Styrelsen består af en direktion og fem kontorer: Myndigheds- og Sektorsamarbejde, Politik og Strategi, Rådgivning Samfundsvigtige funktioner, Stab og Kommunikation; og Data og IT

Styrelsen har pt ca. 45 medarbejdere.

Ledelsen

Henrik F. Brodersen
Fungerende Direktør

CV:
 • 2023-              
  Fungerende direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • 2020-2023       
  Vicedirektør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • 2016-2020       
  Direktør for koncernstyring i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • 2012-2015     
  Direktør for IT i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Årsrapport og Mål- og resultatplan

2023

Læs styrelsens årsrapport 2023

2024

Læs styrelsens mål – og resultatplan 2024