Om styrelsen

Styrelsen for Forsyningssikkerhed er en ny styrelse, der blev etableret på Justitsministeriets område i august 2020. Styrelsen har siden oprettelsen haft fokus på håndteringen af den aktuelle situation vedr. COVID-19 i forhold til opbygning og styring af lagre for værnemidler, forbrugsstoffer og andet kritisk udstyr. Samtidig understøtter styrelsen sundhedsmyndighedernes testindsats i forbindelse med COVID-19.

Styrelsens opgave er herudover at understøtte samfundets beredskab i forbindelse med kriser, hvor der kan forudses knaphed på særligt kritiske ressourcer mv.

Læs styrelsens mål - og resultatplan 2021

Organisation

I Styrelsen for Forsyningssikkerhed er vi i dag ca. 40 medarbejdere. Styrelsen består af en direktion og seks kontorenheder: Direktionssekretariat, Analyse og Strategi, Data og IT, Lager, Indkøb og Produktion og Test.

Styrelsens direktion består af Direktør Lisbet Zilmer-Johns, Vicedirektør Henrik F. Brodersen og Fagchef Lise Grove. 

Se styrelsens organisationsdiagram som PDF her

BIO direktør Lisbet Zilmer-Johns

Direktør, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, fhv. vicedirektør, Udenrigspolitik, Udenrigsministeriet, fhv. ambassadør, EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC), fhv. kontorchef og sikkerhedskoordinator, Statsministeriet.