Styrelsen for Forsyningssikkerhed har indgået en syvårig kontrakt med EU-Kommissionen (september 2020 – august 2027) om at etablere og drive, sammen med Region Hovedstaden, et fuldt EU-finansieret rescEU-nødlager med værnemidler som støtte til kriseberørte europæiske lande.

Værnemidlerne stod klar til hurtig afsendelse fra den 1. maj 2021. EU-nødlageret er placeret på to lagerfaciliteter i henholdsvis Brøndby og Sakskøbing. Lageret indeholder fem hovedtyper af værnemidler, som alle er væsentlige i håndteringen af ​​COVID-19 og i forhold til andre former for sundhedskriser.

EU-nødlageret i Danmark er ét af EU’s nuværende 11 rescEU-nødlagre, som er placeret i forskellige EU-lande. Procedurerne og de organisatoriske strukturer er baseret på EU’s civilbeskyttelsessamarbejde.

Katastrofekoordinationscentret (ERCC) i Bruxelles kan aktivere EU’s rescEU-nødlagre på tværs af Europa med kort varsel på baggrund af anmodninger fra andre europæiske lande og internationale organisationer. For at sikre en hurtig og effektiv afsendelse af værnemidlerne har SFOS indgået en operativ aftale med Beredskabsstyrelsen.

De nuværende 11 rescEU-nødlagre indeholder store mængder værnemidler og medicinsk udstyr ifm. håndtering af sundhedskriser.

Ved fuld lagerbeholdning vil rescEU-nødlageret i Danmark bestå af 6,3 mio. beskyttelseskitler; 28,9 mio. mundbind type IIR; 3,3 mio. ansigtsvisirer; 1,1 mio. åndedrætsværn og 194 mio. beskyttelseshandsker.