Forsyningssikkerhed

Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal understøtte samfundets beredskab i fremtidige kriser, hvor der kan opstå mangler på kritiske forsyninger. Som en del af dette arbejde udarbejder styrelsen en national strategi for forsyningssikkerhed, der skal udgøre en samlende ramme for arbejdet med forsyningssikkerhed i Danmark på tværs af sektorer.

Formålet med strategien er at bidrage til, at fremtidige forsyningskriser afværges i størst muligt omfang, og – såfremt en krise måtte opstå – at den får mindst mulige konsekvenser for det danske samfund.

Strategien vil fokusere på forudsætningerne for dansk forsyningssikkerhed, herunder industri- og handelspolitik samt på at styrke forsyningssikkerheden for samfundsvigtige funktioner. Derudover vil strategien fokusere på at styrke krisestyringen under forsyningskriser.