Nationale lagre

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har sammen med Danske Regioner indgået en aftale om en indkøbs- og lagermodel, der sikrer, at Danmark har mundbind, handsker og andre nødvendige værnemidler på lager til at beskytte personalet i sundhedssektoren og i ældreplejen i tilfælde af en ny sundhedskrise.  

Aftalen skal sørge for, at der er tilstrækkeligt med værnemidler og andre kritiske ressourcer både under normale forhold og i krisesituationer, hvor forsyningen kan være udfordret. Aftalen dækker både regionerne og kommunerne.

Aftalen betyder, at regionerne fremover vil stå for indkøb af værnemidler og drift af beredskabslageret. Det er forsat staten, der fastsætter måltal for de samlede minimumsbeholdninger af værnemidler. Som en del af aftalen har staten revideret måltallene for værnemidlerne, så man både har et robust lager, men også begrænser behovet for at skulle kassere.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed blev oprettet i sommeren 2020 og har bl.a. haft til opgave at skabe overblik over lagrene sammen med regioner og kommuner. Staten fastsætter måltallet for værnemidlerne. Styrelsen vil med aftalen fortsat følge beholdningen på beredskabslageret ift. måltallene. Regionerne får med aftalen ansvaret for beredskabslageret, herunder indkøb af værnemidler og drift, samt at beredskabslageret lever op til de aftalte måltal.

Læs aftaleteksten om indkøbs- og lagermodel for værnemidler her