Persondatapolitik

Behandling af persondata

Styrelsen for Forsyningssikkerhed behandler personoplysninger eksempelvis, når borgere henvender sig til styrelsen.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Oplysningerne kan i særlige tilfælde blive delt med andre myndigheder, for eksempel en anden styrelse eller et ministerium, hvis Styrelsen for Forsyningssikkerhed finder, at en henvendelse hører under en anden myndigheds ressortområde.

Dine rettigheder

I forbindelse med Styrelsen for Forsyningssikkerheds behandling af personoplysninger, har du ret til at:

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om dig.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod styrelsens lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til:

Styrelsen for Forsyningssikkerhed
Datavej 20
3460 Birkerød
E-mail: [email protected]

Klager til Datatilsynet sendes til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 København
E-mail: [email protected]

Styrelsen for Forsyningssikkerheds databeskyttelsesrådgiver

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at styrelsen overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Styrelsen for Forsyningssikkerheds behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail [email protected] eller ved at sende et brev til:

Styrelsen for Forsyningssikkerhed
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Datavej 20
3460 Birkerød