Persondatapolitik

Når du henvender dig til os

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du henvender dig til Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Styrelsen for Forsyningssikkerhed er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har sendt til os.

Vores kontaktinformationer finder du nedenfor:

Styrelsen for Forsyningssikkerhed
Datavej 20, 3460 Birkerød
E-mail: sfos@sfos.dk
Telefon: +45 45 16 16 66

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

E-mail: dpo@sfos.dk

Behandlingen af dine oplysninger – hvorfor og hvordan

Når du henvender dig til os, behandler vi de oplysninger, du giver os på baggrund af nogle formål, pligter og særtilfælde. Nedenfor ses proceduren ved forskellige henvendelser hos os:

Mail og telefon

Når du som privatperson (som virksomhed) kontakter SFOS, har vi pligt til at journalisere din henvendelse samt dennes indhold jf.  journaliseringspligten i offentlighedsloven §15. Derfor gemmer vi de oplysninger, som du selv måtte dele med os. Det vil sige, at henvender du dig til os på mail med et spørgsmål, hvori du også oplyser dit eget telefonnummer, vil det stå i vores journalsystem. Ligeledes hvis du har henvendt dig til os per telefon, har vi pligt til at notere din henvendelse og indholdet af denne (qua notatpligten i offentlighedsloven §13).

Udover vores pligt til at journalisere bruger vi oplysningerne til at kunne vende tilbage til dig på din henvendelse.

Vi har kun de oplysninger du giver os. Det er optil dig hvad du deler med os. Det vil normalt være navn og (mail)adresse. 

Vi indsamler som udgangspunkt ikke yderligere personoplysninger om dig, men kan gøre det i tilfælde af relevans for sagsbehandlingen og/eller besvarelsen af henvendelsen. 

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende regler fra databeskyttelsesforordningen:

Art. 6, stk.1, a: ”Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.”
Art. 6, stk.1, e: ”Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

Vi kan dele dine oplysninger med andre, hvis vi vurderer, at det har relevans for sagsbehandlingen, eller at Styrelsen for Forsyningssikkerhed ikke er rette modtager.

Vi opbevarer oplysninger om dig i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Oplysningerne vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode (en femårig periode), hvori sagen er afsluttet.

Ved fysiske henvendelser

Som gæst i bygningen registrerer vi dig med dit navn og dato samt tid for besøg.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende regler i databeskyttelsesforordningen:

Art. 6, stk. 1, a og 6, stk. 1, e

Vi gemmer oplysningerne i 180 dag, hvorefter de destrueres.

Ved henvendelse på vores hjemmeside

Når du tilgår styrelsens hjemmeside, indhenter vi oplysninger om din IP-adresse. Her logger vi din IP-adresse for at sikre fejlfinding af f.eks. robotter.

Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, e.

IP-adressen slettes efter 30 dage.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, i forhold til hvordan vi behandler de oplysninger, vi har om dig.
Her har du ret til:

  • at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor:

  • at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet. Du har desuden i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Vil du læse mere om dine rettigheder, henviser vi til Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: Registreredes rettigheder.pdf (datatilsynet.dk)

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på vores kontaktinformationer øverst.

Sidst opdateret den 1. august 2023