Styrelsen for Forsyningssikkerhed tilbyder statslige myndigheder med ansvar for samfundsvigtige funktioner rådgivning om forsyningssikkerhed.

Formålet med rådgivningen er at styrke myndighedernes forsyning af kritiske ressourcer, så Danmark forsyningsmæssigt står stærkere både til hverdag og under kriser. I samarbejde med myndigheder identificerer vi kritiske ressourcer, kortlægger forsyningskæder, analyserer potentielle sårbarheder og udarbejder handleplaner.

Vores rådgivning er baseret på samarbejde og videndeling med forskningsverdenen, myndigheder og erhvervslivet. Det er op til den enkelte myndighed at sikre forsyningssikkerheden i egen sektor, hvorfor rådgivningsydelserne er et tilbud.

Hvis I har spørgsmål eller vil høre mere om jeres muligheder for at få rådgivning, er I velkommen til at kontakte os på raadgivning@sfos.dk.

Rådgivningsforløb

Vi tilbyder to forskellige rådgivningsforløb til de statslige myndigheder, der understøtter samfundsvigtige funktioner. I samarbejde med jer udarbejder vi en sårbarhedsanalyse og en handleplan for, hvordan I kan styrke forsyningen af kritiske ressourcer.
Forløbet tilpasses myndighedens forudgående viden og erfaring med forsyningssikkerhed.


Sårbarhedsreducerende tiltag

Oversigten over sårbarhedsreducerende tiltag er et katalog, som myndigheder kan tage udgangspunkt i, eller lade sig inspirere af, i deres arbejde med forsyningssikkerhed.

Tiltagene kan ligeledes indgå i rådgivningsforløbene.