Ministerieplan for forsyningssikkerhed

Planen skal hjælpe departementerne med arbejdet med forsyningssikkerhed samt at tage stilling til deres samfundsvigtige funktioner.

Alle ministerieområder bør have en plan for forsyningssikkerhed, det er en af anbefalingerne i Strategi for forsyningssikkerhed. En sådan plan skal give overblik over ansvaret for samfundsvigtige funktioner og forsyningsudfordringer og skabe fundamentet til at kunne planlægge konkrete indsatsområder.

I ministerieplanen skal man bl.a. tage stilling til:

  • Hvordan arbejder ministerområdet med forsyningssikkerhed i dag?
  • Hvordan sikrer departementet et overblik over de samfundsvigtige funktioner, ministerområdet har ansvaret for eller bidrager til?
  • Har I kendskab til nuværende eller fremtidige potentielle sårbarheder i forsyningen af kritiske ressourcer på ministerområdet?
  • Er der overblik over sektorspecifik regulering, som har særlig betydning for forsyningssikkerhed på ministerområdet?
  • Hvilke indsatser er planlagt/igangsat eller ønskes igangsat for at styrke forsyningssikkerheden til de samfundsvigtige funktioner?

Styrelsen for Forsyningssikkerhed kan vejlede jer i, hvordan planen udfyldes. Har I brug for yderligere vejledning eller har I øvrige spørgsmål kan vi kontaktes på raadgivning@sfos.dk.

Vi vil meget gerne modtage udfyldte planer af hensyn til videndeling og udvikling af forsyningssikkerhedsområdet.

Hent vejledning og skabelon for ministerieplan for forsyningssikkerhed