Planlæg jeres beredskab

Når en myndighed planlægger sit generelle beredskab, er det en god idé også at lave en plan for beredskab om forsyningssikkerhed. Styrelsen for Forsyningssikkerhed tilbyder bl.a. en skabelon til at udarbejde en sådan plan. Målet er at være bedre forberedt over for kommende forsyningskriser og andre hændelser.

Konsekvenserne ved en forsyningskrise kan reduceres, hvis man planlægger og sikrer sig de vigtigste ressourcer og varer. Det kan være med til at sørge for, at en organisation hurtigere kan vende tilbage til normal drift.

Delplanen er tiltænkt statslige myndigheder med ansvaret for Danmarks samfundsvigtige funktioner, men den kan også bruges af andre myndigheder og til andre funktioner end samfundsvigtige.

Skabelonen herunder bør som udgangspunkt udfyldes af de ansatte, som har ansvaret for myndighedens beredskabsplanlægning. Den vil udgøre delplanen for forsyningssikkerhed og indgå i myndighedens samlede beredskabsplanlægning.

Vi anbefaler at du benytter vores vejledning i, hvordan man udfylder delplanen. Men har du brug for yderligere vejledning, eller har du spørgsmål, kan vi kontaktes på raadgivning@sfos.dk

Hent skabelon til delplan for forsyningssikkerhed

Hent vejledning til hvordan du udfylder delplanen

Materialet til generel beredskabsplanlægning kan findes på beredskabsstyrelsens hjemmeside.