Styrelsen for Forsyningssikkerhed tilbyder myndigheder to forskellige rådgivningsforløb, som har til formål at styrke deres robusthed. Rådgivningen tager udgangspunkt i en sårbarhedsanalyse med fokus på myndighedens organisation og processer eller kritiske produkter.

Sårbarhedsanalyse: Organisation og processer

I forløbet hjælper vi myndigheden med at skabe overblik over de væsentligste forsyningsrelaterede sårbarheder og mulighederne for at adressere disse.

Rådgivningsforløbet egner sig især til myndigheder der:

 • Ønsker at øge bevidstheden om forsyningssikkerhed
 • Ønsker et forløb hvor jeres viden bringes i spil til at afdække de væsentligste sårbarheder, og hvilke muligheder I har for at håndtere disse
 • Ønsker at fokusere på jeres processer og organisation i højere grad end på de kritiske ressourcer
 • Foretrækker et forløb der kræver minimal forberedelse før og under forløbet

Vi starter forløbet med at fokusere bredt på myndighedens kritiske varer, processer og organisation. Ved at inddrage jeres viden kortlægger vi sammen de overordnede processer, opgaver og forsyningskæder og identificerer væsentlige sårbarheder og muligheder for at håndtere dem. Dette omsættes i samarbejde med jer til konkrete handleplaner, der kan understøtte jeres fortsatte fokus på forsyningssikkerhed.

Myndigheden får gennem forløbet:

 • En overordnet kortlægning af myndighedens væsentligste forsyningskæder
 • Identificeret og prioriteret væsentligste sårbarheder og evner til at adressere sårbarhederne
 • En sårbarhedsanalyse og udarbejdelse af handleplan

Sårbarhedsanalyse: Kritiske ressourcer

I forløbet hjælper vi myndigheden med at skabe overblik over forsyningen af kritiske ressourcer, hvor myndigheden har et sektoransvar.

Rådgivningsforløbet egner sig især til myndigheder der:

 • Savner et overblik over hvilke varer og services der er kritiske
 • Ønsker større viden om sårbarheder i egne forsyningskæder
 • Har mod på at arbejde systematisk med forbedring af forsyningssikkerheden
 • Kan afsætte de fornødne ressourcer til at arbejde med forløbet mellem workshops

Forløbet er baseret på en datadrevet proces, som giver jer indsigt i de kritiske varer og services, der understøtter jeres samfundsvigtige funktioner, forsyningskæderne og potentielle sårbarheder. Afslutningsvis udarbejder vi i samarbejde med jer handleplaner, som kan understøtte jeres fokus på forsyningssikkerhed.

Myndigheden får gennem forløbet:

 • Overblik over myndighedens samfundsvigtige funktioner samt kortlægning af kritiske ressourcer
 • Kortlægning af forsyningskæder og analyser af vareforsynings – og leverandørdata for kritiske ressourcer
 • En sårbarhedsanalyse af kritiske ressourcer og en handleplan

Hvordan foregår rådgivningen?

Rådgivningen er faciliteret af styrelsens medarbejdere. De to forløb tilbydes enkeltvis, men de kan også supplere hinanden.

Medarbejdere fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed afholder en behovsafdækkende workshop, der sætter rammerne for rådgivningsforløbet. Forløbet består i en række workshops, der afsluttes med en handleplan, som I kan arbejde videre med. Rådgivningsforløbet evalueres i fællesskab mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed og den pågældende myndighed.

Læs mere om hvilke tiltag, vi bl.a. arbejder med i vores oversigt over sårbarhedsreducerende tiltag.

Få rådgivning

Skriv til os på raadgivning@sfos.dk for at høre mere om mulighederne for at deltage i et rådgivningsforløb.

Rådgivningen er et tilbud til sektoransvarlige statslige myndigheder.