Sårbarhedsreducerende tiltag er en oversigt over løsninger, som myndigheder kan anvende til at styrke forsyningssikkerheden for kritiske ressourcer.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed tilbyder rådgivning om, hvilke sårbarhedsreducerende tiltag, der kan være hensigtsmæssige for myndigheden at arbejde med. Målgruppen er myndigheder med ansvar for samfundsvigtige funktioner i Danmark. 

Myndigheder er forskellige og står ligeledes over for forskelligartede forsyningssikkerhedsmæssige problemstillinger. Vi anbefaler derfor en analyse ved de enkelte myndigheder af, hvilke tiltag der kan være relevante.

Tiltagene kan anvendes til inspiration eller som redskab til myndighedernes arbejde med forsyningssikkerhed. Arbejdet med sårbarhedsreducerende tiltag kan også udspringe af et af vores rådgivningsforløb.

Oversigten er inddelt i syv kategorier, som hver indeholder et antal sårbarhedsreducerende tiltag. I de tilfælde hvor vi ikke har den fagspecifikke kompetence til at rådgive om implementering af det enkelte tiltag, vil SFOS kunne rådgive om eller henvise til mulige relevante samarbejdspartnere.

Oversigten bliver løbende revideret og udgør et af Styrelsen for Forsyningssikkerheds rådgivningsprodukter.

Hvis I har spørgsmål eller vil vide mere, er I velkommen til at skrive til os på raadgivning@sfos.dk