Tilbage til oversigten

Beredskabsplanlægning

Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på ekstraordinære hændelser, herunder forsyningshændelser, der ikke kan klares inden for rammerne af den almindelige struktur og organisering eller ved hjælp af de ressourcer, kapaciteter og rutiner, der er umiddelbart tilgængelige i hverdagen.

For generel beredskabsplanlægning henvises til Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Formålet med beredskabsplanlægning er at skabe en robust organisation, der kan håndtere konsekvenserne af forsyningshændelser, der kan skabe forsyningskriser. Beredskabsplanen er organisationens plan for krisestyring, hvori der bør indgå en delplan vedrørende forsyningskriser.  Styrelsen for Forsyningssikkerhed tilbyder en skabelon til en delplan for forsyningssikkerhed som supplement til myndighedens generelle beredskabsplan.

Hvornår er det relevant at benytte sig af beredskabsplanlægning?

Beredskabsplanlægning er relevant for alle typer af myndigheder. Forskellige myndigheder kommer ud for forskellige typer af kriser, men de grundlæggende problemstillinger, som skal håndteres under en beredskabshændelse eller krise, er ofte de samme. Det vil ligeledes være tilfældet under forsyningskriser.


Hvordan anvender man beredskabsplanlægning?

Beredskabsplanlægning er en nødvendig aktivitet for alle typer af myndigheder. For så vidt angår forsyningssikkerhed i beredskabsplanlægningen er det – ud over de generelle principper udgivet af Beredskabsstyrelsen – væsentligt at holde sig følgende for øje:

 • Hvem er ansvarlig for forsyningssikkerhed i myndigheden?
 • Hvem er ansvarlig for den del af beredskabsplanen der relaterer sig til forsyningssikkerhed?
 • Hvem bringer forsyningssikkerhedsmæssige spørgsmål ind i myndighedens generelle krisestyringsfora?
 • Hvilke samfundsvigtige funktioner er myndigheden ansvarlig for?
 • Er der forsyningsmæssige udfordringer i relation til kritiske ressourcer, som understøtter samfundsvigtige funktioner? I så fald skal disse håndteres først.
 • Kan der, hvis situationen eskalerer, opstå forsyningsmæssige udfordringer i relation til kritiske ressourcer, som understøtter samfundsvigtige funktioner?
 • Tag stilling til alternativ tilvejebringelse af kritiske ressourcer, herunder eksempelvis brug af lager, alternative leverandører, prioritering ved eksisterende leverandører, substituering af produkter, lån ved samarbejdspartnere mv.
 • Tiltag til tilbagevenden til normaltilstanden.

Fordele
 • Risikominimering og hurtig respons
 • Effektiv koordinering og samarbejde
 • Reduktion af konsekvenser ved forsyningshændelser
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk