Tilbage til oversigten

Business Intelligence (BI)

BI er en teknologidrevet proces, der kan hjælpe med at analysere og præsentere data.

Gennem indsigt i data og processer bidrager BI til, at myndigheden kan træffe datadrevne beslutninger i forhold til forsyningskæden.

BI kan således styrke evnerne til at identificere og håndtere risici samt sikre en mere robust og modstandsdygtig forsyningskæde.

Hvornår er det relevant at benytte sig af Business Intelligence?

BI kan være gavnligt i mange forskellige situationer, f.eks:

 • Overvågning af performance
  BI kan være nyttigt, hvis myndigheder ønsker indsigt i, hvordan forsyningskæderne præsterer og til identifikation af styrker og svagheder i driften. Det giver mulighed for at spore og analysere nøglepræstationsindikatorer (KPI’er) for at forstå, hvor myndigheden er sårbar i forsyningskæden.
 • Beslutningsstøtte
  Til at træffe informerede beslutninger baseret på fakta og data. BI kan hjælpe med at analysere og vurdere forskellige muligheder. BI kan give indsigt i fortiden, nutiden og fremtiden for forsyningskæder, hvilket kan kvalificere beslutninger.
 • Identifikation af trends og mønstre
  Hvis myndigheden ønsker at træffe informerede beslutninger baseret på fakta og data, kan BI hjælpe med at analysere og vurdere forskellige muligheder. Det giver øget indblik i myndighedens forsyningskæder, hvilket kan kvalificere beslutninger.

Hvordan anvender man Business Intelligence?

BI kan bl.a. anvendes på følgende måder:

 • Dataindsamling og integration
  BI indsamler data fra forskellige kilder, som f.eks. interne systemer og eksterne databaser. Disse data integreres og organiseres på en struktureret måde for at give et helhedsbillede af myndigheden og det omkringliggende miljø.
 • Analyse og rapportering
  BI-systemet kan behandle data og generere rapporter, grafer og visualiseringer. Det gør det nemmere at forstå og tolke informationen og identificere potentielle trusler eller muligheder.
 • Advarselssystemer og prognoser
  Ved at analysere historiske data og identificere mønstre og tendenser kan BI hjælpe med at opbygge advarselssystemer, der kan advare om potentielle risici eller forstyrrelser. Det giver mulighed for at træffe proaktive foranstaltninger og minimere skader eller forsinkelser.
 • Optimering af processer
  BI kan identificere ineffektive processer eller flaskehalse i forsyningskæden og dermed danne grundlag for forbedringer. Ved at bruge data og analyser kan myndigheder optimere deres drift, reducere omkostninger og øge effektiviteten i forsyningskæden.
Fordele
 • Dataindsigt og informeret beslutningstagning
 • Effektivitet og procesoptimering
 • Forudsigelse af mulige forstyrrelser
Ulemper
 • Kompleks implementering og integration
 • Høje omkostninger og ressourcekrav
 • Risiko for datafortolkning og fejl
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk