Tilbage til oversigten

Etablering af et lager

Et lager refererer normalt til et fysisk sted eller en facilitet, hvor varer eller materialer opbevares, administreres og distribueres fra. 

Hvornår er det relevant at benytte sig af et lager?

Hvis der forventes at opstå forsyningsproblemer eller usikkerhed omkring leveringen af varer i fremtiden, kan det være en løsning at have et lager som en sikkerhed for stabile leverancer i en periode. Dette giver mulighed for at imødegå eventuelle forsinkelser samt generelt opretholde kontinuitet i forsyningskæden.

Når et lager er etableret kan stordriftsfordele udnyttes gennem indkøb af varer i større mængder. På den måde kan man opnå lavere indkøbspriser. Fragtomkostninger kan reduceres ved at sende større partier til lageret og derefter distribuere dem til brugerne frem for direkte levering ved hver indkøbsordre. Omkostningerne ved at opretholde et lager skal vejes op mod fordelene. Lageromkostninger kan omfatte lagerplads, forsikringer, sikkerhed, personale og vedligeholdelse. Derfor er det nødvendigt at gennemføre en omhyggelig analyse af din myndigheds specifikke behov, før det besluttes at etablere et lager.


Hvordan anvender man et lager?

Generelt er et lager en vigtig del af forsyningskæden, der muliggør effektiv styring af varer og materialer for at opfylde efterspørgslen og sikre en stabil forsyningskæde til brugerne.

En statslig myndighed vil ofte anvende et lager som et distributionscenter, hvor varer modtages, opbevares og afsendes til forskellige leveringsadresser primært i Danmark.

Et lager skal, udover opbevaringsmuligheder til paller, kasser, o.l., have en varemodtagelse/vareafsendelse samt adgangsforhold til transport af varerne. F.eks. ramper til lastbiler og/eller tog.

Fordele
  • Leveringssikkerhed
  • Lavere indkøbspriser på varer
  • Kortere leveringstid til modtagerne af varerne
Ulemper
  • Højere administrations- omkostninger
  • Mere behov for administration og styring
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk