Tilbage til oversigten

Fleksibilitet i kontrakter

Fleksibilitet i kontrakter med leverandører er evnen til at tilpasse og justere kontraktmæssige forhold og vilkår, når der opstår ændrede behov og omstændigheder.

Fleksibiliteten indebærer, at myndigheden indarbejder mekanismer og bestemmelser i kontrakterne, der muliggør tilpasninger i f.eks. brugen af rammeaftaler, uforpligtende forecast og op- og nedskaleringer af indkøb og opsigelsesvarsler.

Fleksibilitet gør det muligt at imødekomme ændringer i efterspørgslen, opnå bedre tilpasningsevne og reagere hurtigere på uforudsete begivenheder. Det giver også mulighed for at udnytte markedsændringer og nye muligheder, hvilket kan føre til mere effektive og konkurrencedygtige indkøb.

Hvornår er det relevant at benytte sig af fleksibilitet i kontrakter med leverandører?

Det er relevant at overveje fleksibilitet i kontrakter i situationer, hvor der er usikkerhed omkring myndighedens behov, ændringer i markedet, teknologiske fremskridt eller nye krav fra myndigheder. Det kan også være hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor der er behov for hurtig opskalering eller nedskalering af indkøb og i komplekse og dynamiske forsyningskæder


Hvordan anvendes fleksibilitet i kontrakter med leverandører?

Fleksibilitet i kontrakter med leverandører kan opnås gennem forskellige tiltag.

 1. Rammeaftaler:
  Der indgås en overordnet aftale om sortiment, priser og betingelser, mens de specifikke køb fastlægges senere.
 2. Uforpligtende forecast:
  Benyttes til at give leverandører et estimat af forventet fremtidigt indkøb, men uden juridisk bindende forpligtelse.
 3. Aftaler om rammer for op- og nedskalering af indkøb:
  Giver mulighed for at justere mængden af varer eller tjenesteydelser baseret på behovet.
 4. Opsigelsesvarsler:
  Er med til at sikre at der er tilstrækkelig tid til at afslutte kontrakter eller ændre dem, hvis det er nødvendigt for at tilpasse sig ændrede omstændigheder.
Fordele
 • Mulighed for at tilpasse sig ændrede behov og markedsforhold
 • Større fleksibilitet i forsyningskæden
 • Reduktion af omkostninger og risici gennem bedre planlægning og styring
Ulemper
 • Potentielt øget kompleksitet i kontraktstyring og administration
 • Mulighed for forsinkelser eller omkostninger ved ændringer i kontraktvilkår
 • Risiko for misforståelser eller uenigheder mellem parterne ved ændringer i kontraktmæssige forhold
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk