Tilbage til oversigten

Forecasting

Forecasting handler om at forudsige den fremtidige efterspørgsel af myndighedens produkter og/eller ydelser så præcist som muligt og dermed også behovet for de kritiske ressourcer, der er nødvendige for at varetage myndighedens funktioner

Det primære formål med forecasting er at reducere usikkerheder og forbedre beslutningsprocessen.

Hvornår er det relevant at benytte sig af forecasting?

Forecasting kan hjælpe myndigheder med at træffe strategiske beslutninger på en række centrale områder, f.eks. inden for indkøb, ressourceallokering og lagerstyring.

Myndigheden kan anvende denne viden strategisk til at reducere sårbarheder i forsyningskæden.

Hvordan anvender man forecasting?

Der er flere forskellige metoder til at arbejde med forecasting. Metoden afhænger bl.a. af typen af myndighed, hvilke kritiske ressourcer der anvendes i myndigheden samt tilgængelighed af data. Blandt almindeligt anvendte metoder er:

 1. Tidsserieanalyse:
  Historisk data analyseres for at identificere mønstre, trends og sæsonmæssige udsving i efterspørgslen.
 2. Kvalitativ forecasting:
  Viden baseres f.eks. på ekspertvurderinger, markedsundersøgelser og feedback fra brugere, der kan medvirke til at øge informationsniveauet og dermed forsyningssikkerheden.
 3. Kausal forecasting:
  Fokus på årsagsvirkningsforhold mellem både efterspørgsel efter myndighedens ydelser og udvalgte kritiske ressourcer samt andre relevante faktorer, f.eks. økonomiske indikatorer, oplysningskampagner og demografiske ændringer.
 4. Forudsigende analyse:
  Statistiske teknikker anvendes til at analysere store datamængder, og på den baggrund kan myndigheden generere nøjagtige efterspørgselsprognoser.

Forecasting er ikke en præcis forudsigelse af fremtiden. Formålet er at give myndigheden estimater og sandsynligheder. Det er vigtigt løbende at evaluere, udvikle og forfine myndighedens forecastingmetoder.

Fordele
 • Bedre planlægning og kapacitetsstyring
 • Øget viden om fremtiden
 • Optimering af indkøbspraksis og informeret lagerstyring
 • Kan reducere omkostninger
Ulemper
 • Kan være kompleks at udføre korrekt
 • Behov for regelmæssig opdatering
 • Risiko for fejlestimeringer
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk