Tilbage til oversigten

Forsyningsberedskab

Et forsyningsberedskab er en aftale, der indgås med en eller flere producenter eller leverandører om, at de ved en given situation skal levere en aftalt mængde af et produkt inden for en aftalt tidshorisont.

Altså et beredskab af forsyninger, der efter aftales leveres, når beredskabet efter nærmere aftalte regler træder i kraft.

Der er med andre ord tale om en slags forsikringsordning, der kan spredes ud på et passende antal leverandører/producenter. Aftalerne tildeles for en aftalt periode som følge af en almindelig offentlig udbudsproces

Hvornår er det relevant at benytte sig af et forsyningsberedskab?

Et forsyningsberedskab kan være relevant for udvalgte samfundskritiske produkter eller ressourcer, der kan opstå et øget behov for i særlige situationer. Det kan eksempelvis være værnemidler i forbindelse med en pandemi.

Et forsyningsberedskab kan være relevant som alternativ eller supplement til indkøb og lagerføring af disse produkter og kan ofte være billigere og mindre administrativt krævende end alternativet.


Hvordan etableres et forsyningsberedskab?

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har udviklet en model bestående af fem trin til afklaring og endelig etablering af et forsyningsberedskab:

 1. Feasibility analyse:
  Analyse af om et forsyningsberedskab er muligt og relevant for givne ressourcer/produkter.
 2. Sikring af finansiering:
  Tilvejebring finansiering til sikring af løbende udgifter.
 3. Omkostningsanalyse af alternativet:
  Et forsyningsberedskab bør være billigere end alternativet – som ofte er lager. En omkostningsanalyse af et alternativ vil give en øvre grænse for, hvad et forsyningsberedskab må koste.
 4. Beskrivelse af forsyningsberedskabet:
  Grundlæggende beskrivelse af hvad forsyningsberedskabet skal kunne. Det inkluderer bl.a. hvor hurtigt, hvor meget og hvor ofte det skal levere produktet/ressourcen, når beredskabet iværksættes.
 5. Udarbejdelse og gennemførelse af udbud:
  Med udgangspunkt i definerede krav til forsyningsberedskabet og resultatet fra omkostningsanalysen som en øvre grænse for økonomien forberedes og gennemføres udbuddet efter gængse udbudsregler.
Fordele
 • Mindre løbende administration
 • Billigere end alternativet
 • Mindre lagerbehov
Ulemper
 • Forsyningssikkerheden kan være lavere end ved et mere traditionelt lager
 • Iværksættelse kan være mere omstændelig end traditionelle indkøb
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk