Tilbage til oversigten

Kortlægning af forsyningskæder

Kortlægning af forsyningskæder er en proces, hvor man identificerer og analyserer de forskellige trin i en forsyningskæde. 

Det kan hjælpe med at identificere potentielle risici og sårbarheder i forsyningskæden og giver mulighed for at reducere disse sårbarheder og dermed gøre forsyningen mere robust.

Hvornår er det relevant at kortlægge sine forsyningskæder?

Kortlægning af forsyningskæder er relevant, når myndigheden ønsker at have viden om strukturer og tendenser, som kan påvirke forsyningen. Det kan være ændringer i markedsvilkår, nye udviklingstendenser, uventede hændelser, prisændringer eller transport af varer.

Ved at være forberedt på de konsekvenser som forandringer i forsyningskæder kan medføre, er man bedre rustet til at forebygge og reagere på forsyningskriser. 


Hvordan anvender man kortlægning af forsyningskæder?

Forsyningskæder kan se forskellige ud afhængig af, hvilken produkttype, der er tale om. Når myndigheder køber ind, består en simpel forsyningskæde typisk af:

 • En råvare som bruges til at producere produktet
 • En produktion som fremstiller dele af eller hele det færdige produkt
 • En forhandler som sælger produktet
 • En indkøbende myndighed
 • En bruger som anvender produktet

Kortlægningsprocessen kan se ud som følger:

 1. Lav først en prioritering af, hvilke produkter der er kritiske for forsyningen og som ønskes kortlagt
 2. Identificer alle parter og processer i forsyningskæden fra råvarer til slutbruger
 3. Indhent information om de dele af forsyningskæden, hvor viden mangler.
 4. Vurder risici og sårbarheder
Fordele
 • Overblik over risici og sårbarheder i forsyningskæder
 • Viden om kritiske produkter
 • Viden om kritiske leverandører
Ulemper
 • Tidsforbrug til kortlægning
 • Kræver løbende gentagelse
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk