Tilbage til oversigten

Lageradministration

Lageradministration refererer til de aktiviteter, der anvendes for at administrere det fysiske lager, hvor varerne er placeret.

Formålet med lageradministration er at sikre en effektiv udnyttelse af de kvadratmeter der er til rådighed på lageret.

Hvornår er det relevant at benytte sig af lageradministration?

Opgaven med at administrere et lager følger altid med etableringen af lageret. Den administrative del af et lager består af en række funktioner, der understøtter lagerets formål.

Med funktionerne på lageret er det f.eks. muligt at have en til- og afgang af varer samt at holde et overblik over antallet af varer på lageret.

Lageradministration kan blandt andet bidrage til at minimere de omkostninger der er forbundet med at drive lageret, da lagerets kapacitet udnyttes effektivt.


Hvordan anvender man lageradministration?

Nogle af de vigtigste funktioner omfatter:

  • Varemodtagelse og -kontrol: Varer der ankommer til lageret skal modtages og registreres i et lagersystem samt kontrolleres for fysiske transportskader
  • Vareplacering og pluk af varer: Efter modtagelse skal varen placeres på en palle/hylde på lageret, hvorfra varen hentes (plukkes), når den efterspørges
  • Vareafsendelse: Varen klargøres til afhentning og lagersystem opdateres
  • Lageroptælling: Det er lovpligtigt at optælle antallet af varer på lager
  • Indkøb: Genopfyldning af varer på lageret
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk