Tilbage til oversigten

Lagerstyring

Lagerstyring er en fællesbetegnelse for de aktiviteter, der udføres for at kontrollere lagerbeholdningen.

Lagerstyring er en proces, der involverer styring og kontrol af varerne på lager. Formålet med lagerstyring er at sikre, at der er tilstrækkelige mængder af de nødvendige varer til rådighed, samtidig med at man undgår overflødige omkostninger ved at opretholde for store lagerbeholdninger.

Hvornår er det relevant at benytte sig af lagerstyring?

Hvis myndigheden har et lager, bør myndigheden altid benytte sig af lagerstyring. Styring af et lager er relevant, når varer købes, sælges eller eksempelvis har en holdbarhedsdato, hvor varerne ikke må anvendes efter.

Ved at have et system til at spore og styre lagerbeholdningen er det muligt at identificere potentielle problemer i god tid og træffe passende foranstaltninger.

Lagerstyring kan bl.a. bidrage til mindre spild, lavere omkostninger og løbende tilpasning af måltal samt statusrapporteringer.


Hvordan anvender man lagerstyring?

Lagerstyring involverer typisk overvågning af beholdningsniveauer, ordrebehandling, forsendelseskoordinering og optimering af lageromkostninger. En effektiv lagerstyring kan bidrage til at reducere omkostninger, samt forbedre kundeservice ved at sikre hurtig levering og minimere risikoen for manglende lagerbeholdninger. Det kan bl.a. opnås ved at anvende forskellige lagerstyringsmetoder og -teknologier, herunder automatiserede lagersystemer, realtidslagerovervågning og lagerstyringssoftware.

I relation til forsyningssikkerhed bidrager lagerstyring med et overblik over, hvilke varer der forbruges i den normale drift, så der forholdsvis hurtigt kan foretages en opskalering af mængden af varer til rådighed. Generelt kan lagerstyring hjælpe med at forbedre effektiviteten i forsyningskæden.

Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk