Tilbage til oversigten

Multisourcing – flere leverandører eller forsyningskilder

Multisourcing er en praksis, hvor man opdeler og distribuerer forsyningskædeaktiviteter og ressourcer på tværs af flere leverandører og kilder.

I stedet for at have en enkelt leverandør til at levere kritiske produkter, der er nødvendige for varetagelse af centrale funktioner, vil myndigheden modtage varer og samarbejde med flere leverandører og/eller forsyningskilder.

Hvornår er det relevant at benytte sig af multisourcing?

Multisourcing kan være relevant i situationer, hvor produkter eller ressourcer, der er helt centrale for myndighedens funktion, anskaffes fra en enkelt leverandør. Her kan myndigheden være sårbar over for forstyrrelser i forsyningskæden, hvis denne leverandør ikke kan levere.


Hvordan anvendes multisourcing?

Offentlige myndigheder kan anvende multisourcing til at forbedre deres forsyningssikkerhed af kritiske produkter og ressourcer. Multisourcing omfatter en række elementer, der i forskelligt omfang kan indgå. De væsentligste er:

 • Diversificering af leverandørbasen:
  Identifikation og samarbejde med flere leverandører til kritiske produkter og ressourcer mindsker afhængigheder og øger muligheden for at finde alternativer i tilfælde af forsyningsudfordringer.
 • Forsyningsdiversificering:
  Diversificeringen kan ligeledes ske geografisk, hvorved risikoen for forstyrrelser på grund af specifikke regionale eller politiske begivenheder reduceres.
 • Overvågning og opfølgning:
  Man bør regelmæssigt kontrollere leverandørernes ydeevne, evaluere leverandørernes risikoprofil og indsamle opdaterede oplysninger om alternative leverandører og forsyningskanaler.
 • Samarbejde og informationsdeling:
  Samarbejde og erfaringsudveksling med andre myndigheder kan styrke bedste praksis og information om alternative forsyningsmuligheder.
Fordele
 • Øget forsyningssikkerhed gennem diversificering og risikospredning
 • Fleksibilitet til at reagere hurtigt ved ændringer i markedet
Ulemper
 • Øget kompleksitet og administration
 • Potentiel svækkelse af forholdet til leverandører
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk