Tilbage til oversigten

National produktion

National produktion omfatter, at myndigheden selv står for produktionen af et kritisk produkt eller, at danske virksomheder producerer produktet i Danmark på baggrund af en forespørgsel eller en opfordring fra myndigheder.

Formålet med national produktion er at sikre forsyningssikkerheden ved at mindske afhængigheden af udenlandsk produktion.

Hvornår er det relevant at benytte sig af national produktion?

National produktion kan være relevant at overveje i de tilfælde, hvor en særlig ressource eller produkt er helt central for en myndigheds samfundsvigtige funktion, og denne ressource er særligt sårbar på verdensmarkedet. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med geopolitiske forhold, pandemier og krige.

Ved at sikre produktionen af ressourcen/produktet i Danmark mindskes afhængigheder af varer produceret i udlandet, og forsyningssikkerheden øges.


Hvordan anvender man national produktion?

National produktion kan grundlæggende have to former:

 1. Den offentlige myndighed står selv for produktion af et produkt:
  Et eksempel på dette kan være produktion af vacciner, som Statens Serum Institut tidligere har stået for.
 2. Myndigheden tilskynder til og eventuelt fremmer national produktion:
  Dette kan f.eks. ske gennem forskellige incitamentsordninger eller ved ligefrem at etablere faste aftaler med producenter omkring en fast og løbende produktion af udvalgte kritiske ressourcer.

Etablering af national produktion af kritiske produkter er en langsigtet strategi, der kræver investering, kapacitetsopbygning og ofte samarbejde på tværs af sektorer. Offentlige myndigheder skal balancere behovet for forsyningssikkerhed med omkostninger og effektivitet i deres overvejelser omkring at etablere en national produktion.

Grundige overvejelser og analyser bør ligge til grund for en beslutning om etablering af national produktion, og her vil det som regel være en politisk beslutning, der skal træffes.

Det er ligeledes værd at bemærke, at national produktion kan være i konflikt med regler for statsstøtte, udbud og fri konkurrence. Der vil derfor være behov for selvstændige vurderinger af disse forhold, hvis en myndighed overvejer at etablere en national produktion af et produkt.

Fordele
 • Væsentlig øget forsyningssikkerhed
 • Øget beredskabskapacitet
 • Kontrol over kvalitet og standarder
 • Højere grad af bæredygtighed
Ulemper
 • Højere omkostninger
 • Tager tid at etablere
 • Mulig konflikt med konkurrence- og statsstøtteregler
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk