Tilbage til oversigten

Overvågning af forsyningskædens kritiske produkter

Overvågning af forsyningskædens kritiske produkter omfatter etablering af systematisk og kontinuerlig overvågning af indikatorer for forsyningen af produkter, som er kritiske for den opgave, som skal udføres.

Formålet er at synliggøre udsving og ændringer i indkøb, levering og forbrug af kritiske varer, som kræver korrigerende handlinger for dermed at forbedre forsyningssikkerheden.

Hvornår er det relevant at benytte sig af overvågning af forsyningskædens kritiske produkter?

Til enhver tid, både under normale forhold og i krisetid, er det relevant for forsyningssikkerheden at have systematisk overvågning og opfølgning på forsyningskædens kritiske produkter. Et IT-system, i form af et ERP eller et Business Intelligence værktøj, er nødvendig for effektiv, løbende opfølgning. Tiltaget er dermed alene relevant for myndigheder, der allerede har sådanne systemer eller ønsker at implementere et sådant (se også tiltaget Business Intelligence).

Hvordan anvender man overvågning af forsyningskædens kritiske produkter?

For at anvende tiltaget skal de kritiske produkter, som skal indgå i overvågningen, først identificeres. Med kritiske produkter menes varer, udstyr eller services, som er afgørende for, at en opgave kan udføres.

  • Beslut hvilke nøgletal, der skal måles på. Det kan f.eks. være på leverandørers leveringsevne, indkøbsvolumen, lagerniveau eller forbrug.
  • Definer hvordan nøgletal måles, samt hvornår en ændring i nøgletal kræver opmærksomhed og handling.
  • Beslut hvem der overvåger og rapporterer nøgletal.
  • Aftal hvornår, hvor ofte og af hvem nøgletal skal vurderes med henblik på eventuel handling.
Fordele
  • Overblik over kritiske produkter
  • Fælles bevidsthed om nøgletal
  • Mulighed for rettidig handling ved ændringer i nøgletal
Ulemper
  • Ressourceforbrug
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk