Tilbage til oversigten

Overvågning af tidlige varslingssignaler
(Early warning)

Overvågning af tidlige varslingssignaler er en proaktiv tilgang til risikohåndtering, der involverer etablering og systematisk overvågning af forskellige indikatorer for at opdage potentielle kritiske hændelser tidligt.

Dette kan eksempelvis omfatte overvågning på makro-niveau af; markedsændringer, politisk/økonomisk uro, naturkatastrofer, teknologiske fremskridt, men også på mikro-niveau, hvor data fra myndighedens indkøbssystem kan varsle om eksempelvis faldende lagerbeholdninger eller stigende leveringstider.

Hvornår er det relevant at benytte sig af tidlige varslingssignaler?

Det er relevant at benytte sig af tidlige varslingssignaler, når myndigheden ønsker at være proaktiv i identifikationen af potentielle trusler eller forstyrrelser i forsyningskæden. Implementering af overvågning af tidlige varslingssignaler kan reducere risikoen for afbrydelser, reducere sårbarheder og øge forsyningssikkerheden. Det er især vigtigt at overveje tiltaget i situationer med global ustabilitet, usikre markedsforhold eller hyppige forsyningsforstyrrelser.


Hvordan anvender man tidlige varslingssignaler?

Overvågning af tidlige varslingssignaler indebærer at indsamle og analysere data fra forskellige kilder for at identificere potentielle trusler og ændringer i forsyningskæden.

Dette kan omfatte overvågning af følgende:

 • Økonomiske indikatorer
  (økonomiske vækstrater, inflationsniveauer, valutakurser, råvarepriser og arbejdsløshed).
 • Politiske begivenheder
  (ændringer i regeringspolitikker, handelsaftaler, toldregler, sanktioner, politisk uro og lovgivningsmæssige ændringer).
 • Logistiske data
  (transporttid, kapacitetsudnyttelse, lagerbeholdninger og leveringspræstationer).
 • Leverandørsituationer
  (overvågning af leverandørens finansielle sundhedstilstand, leveringspræstation, kvalitetsniveauer og eventuelle problemer med underleverandører).
 • Naturkatastrofer og vejrmæssige forhold
  (overvågning af potentielle naturkatastrofer som oversvømmelser, klimaændringer eller ekstreme vejrforhold).
 • Teknologiske fremskridt
  (ny teknologi, automatisering, digitalisering, Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens).

Ved at anvende disse indikatorer kan man identificere potentielle risici i forsyningskæden på et tidligt tidspunkt, hvilket muliggør rettidige og passende foranstaltninger til at reducere negative konsekvenser.

Det er vigtigt at afveje fordele og ulemper ved overvågning af tidlige varslingssignaler i forsyningskæden og tilpasse tilgangen til myndighedens specifikke behov og ressourcer.

Fordele
 • Tidlig identifikation af risici
 • Håndtering af forstyrrelser før de udvikler sig til større problemer i forsyningskæden
 • Større fleksibilitet i risikostyringen grundet mulighed for hurtigere handling
Ulemper
 • Kan være omkostningstungt
 • Indsamling og analyse af forskellige datakilder kan være komplekst og kræve specialiseret viden og ekspertise
 • Kan være en udfordring at håndtere store mængder data og identificere relevante indikatorer uden at blive overvældet
 • Kan føre til falske alarmer
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk