Tilbage til oversigten

Regionalisering af leverandører eller produktion

Hensigten med regionalisering af leverandører eller produktion er at skabe højere forsyningssikkerhed ved at vælge leverandører eller producenter fra nærområdet eller lande, der ligger i nærheden.

Formålet er, at varen produceres tæt på modtageren, så forsyningskæderne bliver mere simple og kortere. Det betyder, at forstyrrelser i globale forsyningskæder vil påvirke forsyningskæden i mindre grad.

Hvornår er det relevant at benytte sig af regionalisering?

Regionalisering er særlig relevant, når der er tale om globale forsyningskæder, der går igennem lande, hvor det vurderes, at der er risici for nedbrud eller væsentlige forstyrrelser i kæden. Dette kunne for eksempel være fysiske nedbrud af infrastruktur, eksterne faktorer som geopolitiske spændinger eller naturkatastrofer.


Hvordan anvendes regionalisering?

Der er en række måder, myndigheder kan arbejde med regionalisering af produktion/leverandører på:

 • Analyse af forsyningskæden:
  Analyser myndighedens kritiske produkter og komponenter som indgår i globale forsyningskæder, samt hvilke sårbarheder der måtte være.
 • Analyse og identifikation af geografisk nære leverandører eller producenter:  
  Identificer geografisk nære virksomheder/leverandører, der leverer de kritiske produkter og komponenter. Eventuelt ved hjælp af branchenetværk og handelsorganisationer.
 • Udbud:
  Implementer kravspecifikationer i offentlige udbud, som prioriterer sourcing fra geografisk nære leverandører og producenter. Dette kan være med til øge virksomheders interesse i at producere produkter i geografiske nærområder.
 • Offentlig – private samarbejder og/eller fremme af lokal produktion:
  Styrk forsyningskæden gennem samarbejder med private sektoraktører og/eller ved at søsætte forskellige tiltag, der har til hensigt at skabe incitament til at have virksomhed i Danmark. Det er værd at bemærke, at der skal tages højde for regler for statsstøtte, udbud og fri konkurrence, og der vil derfor være behov for selvstændige vurderinger af tiltagene.
Fordele
 • Kortere forsyningskæder
 • Lavere transporttid
 • Mindre sårbarhed overfor forstyrrelser i globale forsyningskæder
Ulemper
 • Risiko for øgede omkostninger
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk