Tilbage til oversigten

Risikostyring

Risikostyring er en proces, der anvendes til at identificere, evaluere og håndtere risici i en organisation eller virksomhed.

Formålet er at reducere eller eliminere sårbarheder og potentielle negative konsekvenser, der kan opstå som følge af uforudsete begivenheder eller problemer i forsyningskæden. Risikostyring i forsyningssikkerhedskontekst er en systematisk tilgang til at identificere og analysere potentielle risici og træffe foranstaltninger for at minimere deres indvirkning.

Hvornår er det relevant at benytte sig af risikostyring?

Risikostyring er relevant i mange situationer, men det er især relevant, når der er en afhængighed af en stabil og effektiv forsyningskæde. Eksempler på relevante situationer inkluderer forhold, hvor der er tale om globale forsyningskæder, når der indtræffer uforudsete begivenheder som pandemier og naturkatastrofer samt i situationer, hvor produktkvalitet er afgørende.


Hvordan anvender man risikostyring?

Effektiv risikostyring kræver en systematisk tilgang. Følgende proces kan anvendes ifm. gennemførelse af risikostyring:

 • Identificer potentielle risici:
  Gennemgå hele forsyningskæden og identificer mulige risici i form af, hvilke hændelser, der kan opstå.
 • Vurder risici:
  Vurder sandsynligheden for, at hver risiko (hændelse) opstår, og vurder konsekvenserne, hvis den sker.
 • Prioriter risici:
  Sæt risici i prioriteret rækkefølge på baggrund af den vurderede sandsynlighed og konsekvens.
 • Udvikl risikohåndteringsstrategier:
  Identificer og implementer passende strategier til at håndtere risiciene, herunder forebyggende foranstaltninger, reduktionsforanstaltninger, risikooverførsel og risikoaccept.
 • Implementer og overvåg:
  Implementer de valgte risikohåndteringsstrategier og etabler processer til at overvåge og reagere på risici løbende. Evaluer og juster risikostyringsstrategier, samt nye potentielle risici regelmæssigt.
Fordele
 • Bedre beslutningsgrundlag
 • Øget effektivitet og ressourceallokering
 • Styrket ansvarlighed og gennemsigtighed
 • Reducering af negative konsekvenser
Ulemper
 • Kan være komplekst og omkostningstungt
 • Kan være fokuseret på hændelser, der ikke opstår
 • Kræver involvering af alle udførende led i organisationen
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk