Tilbage til oversigten

Standardiserede leverandørprodukter

Standardiserede leverandørprodukter er et begreb, der dækker over produkter eller komponenter, der er produceret i overensstemmelse med anerkendt standard eller specificering.

Med andre ord er der tale om ’hyldevarer’, frem for ’specialvarer’. Det fastlægger en ensartet kvalitet til fordel for kunden, samt giver kunden en øget viden om præcis, hvad der bliver leveret. På leverandørsiden giver det mulighed for en mere effektiv produktion, da produkter ikke er specialiserede, hvilket i sidste ende fører til besparelser hos leverandøren.

Hvornår er det relevant at benytte sig af standardiserede leverandørprodukter?

Anvendelse af standardiserede leverandørprodukter er særligt relevant i de tilfælde hvor den bestilte mængde af det pågældende produkt ikke er stor nok til, at der kan forhandles en tilsvarende pris på et specialdesignet produkt. Derudover er det ofte en fordel af anvende standardiserede leverandørprodukter, hvis der er tale om et produkt, der skal være fremtidssikret. Denne fremtidssikring opnås, da produktets kompatibilitet med andre systemer eller produkter sandsynligvis er højere, end hvis produktet var specialfremstillet.


Hvordan anvender man standardiserede leverandørprodukter?

Anvendelsen af standardiserede leverandørprodukter kræver en analyse af produktets funktion og identificering af, om den er omfattet af standarder på området. Den omkostning der kan være forbundet med eventuelt manglende fleksibilitet eller funktion må holdes op imod fordelene ved anvendelse af et standardprodukt, som ofte vil bestå af en billigere og hurtigere leverance.

Det vil ofte være nødvendigt at tage højde for omkostningerne i udarbejdelse af udbud, idet man ellers risikerer at lave nogle kravspecifikationer som ikke er kompatible med relevante standardprodukter på området.

Fordele
  • Kvalitetssikring
  • Kompatibilitet med andre systemer/produkter
  • Leveringssikkerhed
  • Lavere omkostning
Ulemper
  • Ingen mulighed for unikke funktioner
  • Manglende fleksibilitet
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk