Tilbage til oversigten

Substituerende produkter

Substituerende produkter kan benyttes af myndigheder som alternativ til det oprindelige produkt eller tjeneste, hvis der er mangel herpå, eller hvis der er forstyrrelser i forsyningskæden.

Tiltaget har til formål at sikre, en uafbrudt forsyning af varer, imens det originale produkt ikke kan leveres. Substituerende produkter er nært beslægtet med alternativ sourcing.

Hvornår er det relevant at benytte sig af substituerende produkter?

Substituerende produkter kan være med til at sikre, at den aktuelle efterspørgsel bliver opfyldt, når der er mangel på det oprindelige produkt. Substituerende produkter kan også benyttes som et mere omkostningseffektivt alternativ til det oprindelige produkt, hvis priserne stiger. På den måde kan man forsøge at undgå eller minimere økonomiske konsekvenser og samtidig opretholde forsyningssikkerheden, uden at myndighedens samfundsvigtige funktioner bliver påvirket i forhold til funktionalitet eller kvalitet.

I perioder med f.eks. politisk ustabilitet, pandemier eller naturkatastrofer er der risiko for mangel på forsyninger. I disse tilfælde kan man undersøge, om der er substituerende produkter, der har en mere pålidelig forsyningskæde og er mere tilgængelige end det originale produkt. Dette kan bl.a. indskrives som alternativer i beredskabsplanen med henblik på at reducere afbrydelser- og sikre stabilitet i forsyningskæden.


Hvordan anvendes substituerende produkter?

Der er flere måder, hvorpå offentlige myndigheder kan anvende substituerende produkter som tiltag til forbedring af deres forsyningssikkerhed:

 • Diversificering af forsyningskilder:
  Offentlige myndigheder kan benytte substituering til at skabe varierede forsyningskilder, som ikke er specifikt afhængige af en enkelt leverandør, producent eller region. På den måde mindskes risikoen for afbrydelser i forsyningskæden
 • Beredskabsplanlægning:
  Offentlige myndigheder kan udforme beredskabsplaner, hvor substituerende produkter indgår som et vigtigt tiltag til sårbarhedsreduktion og til at diversificere sine forsyninger.
Fordele
 • Diversifikation af forsyningskilder
 • Økonomisk fleksibilitet
 • Kontinuitet i forsyningskæden
Ulemper
 • Kvalitets- og ydelsesmæssige forskelle fra det oprindelige produkt
 • Udfordringer med tilpasning og kompatibilitet i eksisterende systemer eller processer
 • Manglende tilgængelighed af substituerende produkter
 • Manglende pålidelighed
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk