Tilbage til oversigten

Transportaftaler

Når der foretages et indkøb, skal varerne fragtes fra leverandøren til køberen. Der indgås en kontrakt mellem parterne, som bl.a. indeholder aftale om, hvem der står for fragten, leveringstid, hvordan varen fragtes, og hvad prisen er. I den forbindelse er det en fordel at tænke forsyningssikkerhed ind i aftalerne i form af alternative fragtmuligheder.

Hvornår er det relevant at benytte sig af transportaftaler?

Når der sker løbende indkøb over længere tid, og når varer transporteres til Danmark fra udlandet, specielt over lange afstande, er det relevant at have transportaftaler, som er så fleksible som muligt. Det forbedrer muligheden for levering til tiden eller med mindst mulig forsinkelse i tilfælde af forsyningskriser. Desuden reduceres reaktionstiden, når det er nødvendigt at finde alternative fragtmuligheder.


Hvordan anvender man transportaftaler?

Fleksibilitet i transportaftaler udtrykkes i muligheden for at vælge andre fragttyper eller fragtleverandører end dem, der normalt anvendes.

Følgende overvejelser kan være relevante, når aftaler indgås:

 • Variable fragttyper
  Man kan inkludere muligheden for at vælge andre fragttyper end den fragttype, som normalt bruges. Her kan blandt andet overvejes transport med skibe, toge, lastbiler eller fly.
 • Valg af Incoterms
  Incoterms er et sæt internationalt anerkendte, standardiserede handelsbetingelser, nærmere bestemt leveringsklausuler, som anvendes ved handelsaftaler. Incoterms regulerer, hvem der bærer ansvar og risiko for en vare, når den leveres fra sælger til køber. Anvendelse af Incoterms minimerer misforståelser og juridiske udfordringer. Eksempler på incoterms:
  • EXW – også kaldet Ex Works eller Ab Fabrik. Ved brug af denne har køber ansvar for transporten.
  • DDP – også kaldet Delivered Duty Paid eller Leveret told betalt. Ved brug af denne står sælger for transporten.
 • Vurder om det er mest forsyningssikkert selv at have ansvar for fragten eller om det bedst overlades til leverandører.
 • Aftaler med flere, forskellige fragtleverandører
  Hvis der er valgt en fragtleverandør, som ikke dækker alle typer transport kan man med fordel indgå aftale om alternative fragttyper med andre leverandører, så de er klar til anvendelse hvis nødvendigt.
 • Økonomi
  Aftaler om priser og vilkår i kontrakter bør være klare. Overvej at inkludere en aftale om deling af meromkostninger ved store prisstigninger. Det kan også være en fordel at inkludere en økonomisk bod for sen levering i aftaler. Det fremmer leverandørens motivation til at prioritere og opfylde aftalen.
Fordele
 • Fleksibilitet i fragten
 • Hurtigere reaktion i tilfælde af kriser
 • Reduktion af leveringsforsinkelser
Ulemper
 • Potentielt øgede transportomkostninger
 • Større kompleksitet i aftaler
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk