Tilbage til oversigten

Udvidet samarbejde i forsyningskæden

Et udvidet samarbejde mellem virksomhederne i en forsyningskæde, er et samarbejde som går ud over det, som er kontraktbestemt.

Dette inkluderer også parter i forsyningskæden, der ikke normalt ville arbejde sammen.

Det udvidede samarbejde er et koncept, som kan anvendes til fordel for alle involverede parter, da det kan reducere en række risici samt øge robustheden i forsyningskæden.

Hvornår er det relevant med et udvidet samarbejde mellem forsyningskædens virksomheder?

Tiltaget er særligt relevant i forsyningskæder, der har en høj grad af kompleksitet og i forsyningskæder, hvor der er ustabile elementer i kæden. Det kan f.eks. være i tilfælde af en ustabil råvareforsyning samt svingende produktionskapacitet og efterspørgsel.


Hvordan implementeres udvidet samarbejde mellem forsyningskædens virksomheder?

For at anvende dette tiltag kræver det et andet fokus i anskuelsen af leverandørvalg og samarbejde end normalt. Frem for kun at have fokus på pris, produkt og levering afsøger man muligheder for at udnytte viden og data, som kan optimere processer og skabe værdi i hele forsyningskæden. Det kan f.eks. bestå i uforpligtende forecast, deling af markedsviden, fælles produktudvikling samt deling af data.

Hvis man f.eks. kan dele forbrugsdata i realtid mellem parter i forsyningskæden tilbage til råvareleverandøren, vil forsyningskæden kunne tilpasse sin kapacitet i alle led. Det betyder større effektivitet i op- og nedskalering af produktion, ordrer og lagre.

Et udvidet samarbejde af denne slags kræver åbenhed og vilje fra alle parter til at indgå i et samarbejde med et mere langsigtet perspektiv.

Fordele
  • Bedre forecast
  • Bedre effektivitet i værdikæden
  • Omkostningsreduktion
  • Risikoreduktion
  • Bedre forsyningsstabilitet
Ulemper
  • Kræver systematisk og fokuseret samarbejde med leverandører
  • Kan være svært at inkorporere i udbud
Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk