Her finder I et samlet overblik over Styrelsen for Forsyningssikkerheds skabeloner og vejledninger, som I kan bruge i forbindelse med jeres arbejde med forsyningssikkerhed.

Ministerieplan for forsyningssikkerhed

Ministerieplanen er et værktøj, som departementer kan anvende til at planlægge arbejdet med forsyningssikkerhed inden for ministerområdet.

Formålet med ministerieplanen er, at departementet har en plan for ministerområdets overordnede arbejde med forsyningssikkerhed og har taget stilling til ministerområdets ansvar for samfundsvigtige funktioner.

I Strategi for forsyningssikkerhed anbefales det, at der udarbejdes en ministerieplan for forsyningssikkerhed for ministerområder. Planen giver overblik over ansvaret for samfundsvigtige funktioner og forsyningsudfordringer, så departementet kan planlægge indsatsområder, der skal hjælpe til at styrke forsyningssikkerheden.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed vejleder i, hvordan planen udfyldes. Ved behov for vejledning eller øvrige spørgsmål kan styrelsen kontaktes på raadgivning@sfos.dk. Styrelsen vil gerne modtage udfyldte planer af hensyn til videndeling og udvikling af forsyningssikkerhedsområdet.

Hent vejledning og skabelon for ministerieplan for forsyningssikkerhed

Beredskabsplanlægning

Delplanen for forsyningssikkerhed er et værktøj, som myndigheder kan anvende som en del af deres generelle beredskabsplanlægning til at blive mere robuste over for forsyningskriser eller -hændelser.

Ved at planlægge og sikre ressourcer til at imødegå forsyningskriser kan konsekvenser af kriserne reduceres, så organisationen hurtigst muligt kan vende tilbage til normal drift.

Delplanen er tiltænkt statslige myndigheder med ansvaret for Danmarks samfundsvigtige funktioner, men den kan også bruges af andre myndigheder og til andre funktioner end samfundsvigtige.

Skabelonen bør som udgangspunkt udfyldes af den sagsbehandler/enhed, som har ansvaret for myndighedens beredskabsplanlægning. Når den er udfyldt, udgør den delplanen for forsyningssikkerhed og indgår i myndighedens samlede beredskabsplanlægning.

Vi anbefaler at du anvender vores vejledning i, hvordan man udfylder delplanen. Ved behov for yderligere vejledning eller ved tvivlsspørgsmål kan styrelsen kontaktes på raadgivning@sfos.dk

Materiale til generel beredskabsplanlægning kan findes på beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Hent skabelon til delplan for forsyningssikkerhed

Hent vejledning til hvordan du udfylder delplanen